Лабораторія інформаційних вимірювальних систем призначена для практичної роботи з технічними і програмними засобами сучасних інформаційних вимірювальних систем. В лабораторії виконуються лабораторні роботи з вимірювання технологічних параметрів і автоматизації технологічних процесів. Лабораторія використовується студентами і аспірантами для дослідження і розробки інформаційних вимірювальних систем в енергетиці і промисловості в процесі роботи над курсовими проєктами, дипломними проєктами бакалавра, магістерськими дисертаціями, кандидатськими дисертаціями.

Інформаційна вимірювальна система (ІВС) забезпечує технологічні вимірювання, математичну обробку сигналів, алармування даних, архівування даних, візуалізацію даних. Компоненти програмно-технічного комплексу (ПТК) ІВС – програмовані логчні контролери (ПЛК), системи людинно-машинного інтерфейсу (HMI/SCADA), промислові мережі (польові шини).

Технологічні вимірювання – це вимірювання температури, тиску, вологості, ваги, витрати палива і електроенергії, рівня рідини і сипучих матеріалів, концентрацій (аналіз складу), частоти обертів, швидкості, наявності і переміщення, кута повороту тощо.

Математична обробка сигналів – це лінеаризація і фільтрація сигналів, розрахунок ключових показників ефективності. Алармування даних – це визначення і сигналізація технологічних і аварійних подій (тривог). Архівування даних – це зберігання історичних даних і алармів на зовнішніх носіях. Візуалація даних – це представлення виміряних технологічних параметрів на зовнішніх приладах і реєстраторах, на графічних елементах вікон систем людино-машинного інтерфейсу.

До складу лабораторії входять: 1) стенд ІВС температури; 2) стенд ІВС тиску і розрідження; 3) стенд ІВС витрат енергоносіїв; 4) стенд ІВС рівня і ваги середовища; 5) стенд ІВС концентрації газів і рідин; 6) стенд ІВС дистанційного контролінгу. Лабораторні стенди оснащені первинними давачами, ПЛК і HMI/SCADA-системами від провідних світових виробників.

В лабораторних роботах вивчаються наступні теми: технологічні вимірювання і прилади; метрологія; математична обробка сигналів; програмно-технічні засоби ІВС; порядок розрахунку вимірювальних каналів ІВС; порядок статистичного аналізу промислових вимірювань; схеми принципові електричні підключень давачів і перетворювачів до зовнішніх приладів, реєстраторів, модулів вводу-виводу промислових ПЛК; порядок проєктування і схеми функціональні ІВС.