Освітні програми

Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів КПІ ім. Ігоря Сікорського  здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем” спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Бакалавр

Магістр за освітньо-професійною програмою

Магістр за освітньо-науковою програмою

Проект освітньо-наукової  програми підготовки магістра 2022

Бакалавр 2020

Магістр за освітньо-професійною програмою 2020

Магістр за освітньо-науковою програмою 2020

Доктор філософії (2020)

Доктор філософії (2016)

Також можна ознайомитися зі змістом основних курсів

Зміст комплексів спеціальних дисциплін кафедри АТЕП

Каталоги вибіркових дисциплін

Каталог для бакалаврів 2019 року вступу

Каталог для магістрів 2020 року вступу

Каталог для магістрів 2021 року вступу

Каталог для докторів філософії