Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів КПІ ім. Ігоря Сікорського  здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем” спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (завантажити)

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 151 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” просимо скористатись даною формою.

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Програма візиту експертної групи НАЗЯВО щодо акредитації освітньої програми

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Нова редакція 2024 року освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (завантажити)

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити)

Громадське обговорення освітньо професійної програми

Розроблена програма врахувала винесений на громадське обговорення проект стандарту вищої освіти, стратегію розвитку університету на 2021-2025 роки, побажання та зауваження наукової спільноти, роботодавців та здобувачів вищої освіти. Програма орієнтована на системну комплексну підготовку фахівців, здатних організовувати та впроваджувати складні проєкти, пошук нестандартних інноваційних рішень в задачах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій та базується на результатах прикладних досліджень стейкхолдерами галузі.

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-професійної програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 151 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” просимо скористатись даною формою.

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити)

Громадське обговорення освітньо наукової програми

Розроблена програма врахувала винесений на громадське обговорення проект стандарту вищої освіти, стратегію розвитку університету на 2021-2025 роки, побажання та зауваження наукової спільноти, роботодавців та здобувачів вищої освіти. Програма орієнтована на системну комплексну підготовку фахівців, здатних організовувати та здійснювати наукові дослідження, пошук нестандартних інноваційних рішень в задачах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій та базується на результатах діяльності наукових шкіл з автоматизації процесів та технологій різної спрямованості, поєднаних з прикладними потребами підприємств відповідних галузей.

Програма забезпечує актуальність змісту освітнього процесу і наукових досліджень сучасному стану науки у галузі та прикладну спрямованість шляхом навчання через дослідження. Наукові та практичні компетентності здобувачів зорієнтовані на вирішення нових науково-практичних завдань, зумовлених інтеграцією галузей в рамках четвертої промислової революції.

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-наукової програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 151 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” просимо скористатись даною формою.

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Програма візиту експертної групи НАЗЯВО щодо акредитації освітньої програми

Освітні програми попередніх років

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Бакалавр (2021)

Магістр за освітньо-професійною програмою (2021)

Магістр за освітньо-науковою програмою (2021)

Бакалавр 2020

Доктор філософії (2020)

Також можна ознайомитися зі змістом основних курсів

Зміст комплексів спеціальних дисциплін кафедри АТЕП

Каталоги вибіркових дисциплін

Каталог для бакалаврів

Каталог для магістрів за освітньо-науковою програмою (2023)

Каталог для магістрів за освітньо-професійною програмою (2023)

Каталог для докторів філософії