Освітні програми

Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів КПІ ім. Ігоря Сікорського  здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем” спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Бакалавр 2020

Магістр за освітньо-професійною програмою 2020

Магістр за освітньо-науковою програмою 2020

Доктор філософії

Також можна ознайомитися зі змістом основних курсів

Зміст комплексів спеціальних дисциплін кафедри АТЕП

Каталоги вибіркових дисциплін

Каталог для бакалаврів 2019 року вступу

Каталог для магістрів 2020 року вступу