1. Дисципліни з технологій і мов програмування

2. Дисципліни з математичних основ автоматизації

3. Дисципліни з автоматизації процесів і виробництв

4. Дисципліни з програмно-технічних засобів автоматизації

5. Дисципліни з сучасних технологій цифровізації підприємств

1. Дисципліни з технологій і мов програмування

Комплекс дисциплін з технологій і мов програмування формує у студента знання, вміння і навички з алгоритмізації, системного і прикладного програмування. Вивчаються алгоритмізація, мови програмування C і C++, фреймворки, бази даних і мова запитів SQL, веб програмування фронт-енду і бек-енду мовою розмітки HTML5 і скриптовою мовою JavaScript. Студент, прослухавши лекції і виконавши лабораторні роботи, є здатним програмувати і адмініструвати клієнтські і серверні застосунки промислових і корпоративних систем, програмувати в IoT.

 

2. Дисципліни з математичних основ автоматизації

Комплекс дисциплін з математичних основ автоматизації формує у студента знання, вміння і навички з аналізу, розрахунку і моделювання комп’ютеризованих систем автоматизації в промисловості і енергетиці. Математичні методи в автоматизації – це теорія автоматичного управління, чисельні методи комп’ютеризованих розрахунків, методи ідентифікації, методи моделювання динамічних систем з використанням систем комп’ютерної математики. Студент, прослухавши лекції і виконавши лабораторні роботи, є здатним здійснювати аналіз, розробку і синтез сучасних комп’ютеризованих систем автоматизації.

 

3. Дисципліни з автоматизації процесів і виробництв

Комплекс дисциплін з автоматизації технологічних процесів і виробництв формує у студента знання, вміння і навички з реалізації комп’ютеризованих систем автоматизації в промисловості і енергетиці. Це: неперервне регулювання технологічними процесами (доменна піч чи теплоелектростанція); програмно-логічне управління старт-стопними операціями і переміщенням (заводський конвейєр); супервізорне управління технологічними процесами; управління бізнес-процесами промислових виробництв. Студент, прослухавши лекції і виконавши лабораторні роботи, є здатним здійснювати аналіз, розробку і синтез сучасних комп’ютеризованих систем автоматизації.

 

4. Дисципліни з програмно-технічних засобів автоматизації

Комплекс дисциплін з програмно-технічних засобів автоматизації формує у студента знання, вміння і навички з реалізації комп’ютеризованих систем автоматизації в промисловості і енергетиці. Контролерні засоби автоматизації – це програмовані логічні контролери (ПЛК). Супервізорні засоби автоматизації – це промислове програмне забезпечення людино-машинного інтерфейсу (HMI/SCADA-системи). Програмні технології в АСК – це програмування задач контролерного рівня і задач супервізорного рівня (серверних і клієнтських застосувань) дворівневої АСУ. Програмування в АСК – це: програмування промислових контролерів технологічними мовами програмування Студент, прослухавши лекції і виконавши лабораторні роботи, є здатним здійснювати аналіз, розробку і синтез сучасних комп’ютеризованих систем автоматизації.

 

5. Дисципліни з сучасних технологій цифровізації підприємств

Комплекс дисциплін з сучасних технологій цифровізації підприємств формує у студента знання, вміння і навички з реалізації комп’ютеризованих систем автоматизації в кібер-енергетичних системах. Кібер-енергетичні системи (КЕС) – це цифровізовані (автоматизовані та інформатизовані) теплоенергетичні агрегати, виробництва і підприємства в енергетиці і промисловості. КЕС – це «розумний» агрегат, «розумне» виробництво, «розумне» підприємство. Студент, прослухавши лекції і виконавши лабораторні роботи, є здатним здійснювати аналіз, розробку і синтез сучасних комп’ютеризованих систем автоматизації в кібер-енергетичних системах.