Спеціальність 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Освітня програма – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем

Вступ на основі повної загальної середньої освіти за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ), результатими НМТ 2022 року або сертифікатами ЗНО 2020-2021 років

Посилання на анкету (Google-форму) для реєстрації абітурієнтів на день відкритих дверей: https://forms.gle/rkYDhUQK8f5vPRto9

 

Конкурсний бал

Формула для розрахунку конкурсного бала для вступу на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти, що встановлюються додатком 7 до Порядку прийому; сума коефіцієнтів може не дорівнювати 1, тому результат зважується на цю суму;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Спеціальність 174 включена до цього переліку. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

ГК – дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Спеціальність 174 включена до цього переліку.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Мінімальний конкурсний бал після множення на коефіцієнти – 125.

 

Вагові коефіцієнти для вступу за державним замовленням

Українська мова (перший предмет, К1, основний блок) 0,3
Математика (другий предмет, К2, основний блок) 0,5
Іноземна мова (третій предмет, К3, додатковий блок) 0,25
Фізика (третій предмет, К3, додатковий блок) 0,5
Хімія (третій предмет, К3, додатковий блок) 0,2
Історія України (третій предмет, К3, додатковий блок) 0,2
Біологія (третій предмет, К3, додатковий блок) 0,2

Рейтинговий список вступників впорядковується:

  • за конкурсним балом – від більшого до меншого;
  • за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
  • за результатами розгляду мотиваційних листів.

Крім результатів НМТ 2022-2023 або ЗНО 2020-2021 років для вступника передбачена наявність мотиваційного листа.

При однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях – результати розгляду мотиваційних листів.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Детальніше з вимогами до мотиваційного листа можна ознайомитися за посиланням.

На бюджет можна подати до 5 заяв. Максимальна кількість спецальностей, за якими можна подати заяви на бюджет, також складає 5. Наприклад, можна подати 5 заяв на бюджет по одній спеціальності, а можна подати 5 заяв на бюджет по 5 різним спеціальностям.

Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра можуть використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів.

 

Офіційні документи

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть оприлюднені після затвердження Міністерством Юстиції порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 році:

Інформаційні матеріали приймальної комісіїПерелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту для спеціальностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

Вартість навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

  • Денна форма – 29 900 грн
  • Заочна форма – 19 900 грн

 

Перелік необхідних документів

Перелік документів, необхідних для зарахування на 1 курс

 

Орієнтовні ключові дати

3 квітня – 3 травня Реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ)
5 червня – 23 червня Національний мультипредметний тест

Основна сесія

 

1 липня Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
3 липня – 10 липня 18:00 Реєстрація заяв на участь у співбесідах
3 липня – 25 липня 18:00 Реєстрація заяв на участь у співбесідах для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

7 липня – 18 липня

 

Строки проведення співбесід
7 липня – 31 липня

 

Строки проведення співбесід для навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

19 липня – 31 липня Реєстрація заяв вступників
не пізніше
5 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
5 серпня – 8 серпня 18:00 Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення (подання документів)
не раніше
9 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
не пізніше
10 серпня
Зарахування вступників за державним замовленням
9 серпня – 16 серпня 17:00 Виконання вступниками вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб (подання документів)

 

не пізніше
17 серпня
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Шановні вступники! У зв’язку з воєнним станом та карантинними заходами у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!
Кафедра АЕП у Фейсбуці: https://www.facebook.com/atep.kpi.official/
Телефон гарячої лінії НН ІАТЕ: (093) 194-47-16
Телефон кафедри: +38(044) 204-80-85
Адреса Приймальної комісії:

м. Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 15, 3 поверх, 97 аудиторія

Телефон: (+380 44) 204-96-45, 204-96-46
Email: pkkpiua@gmail.com

Сайт приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорськго: https://pk.kpi.ua/