Навчальні плани за рівнями вищої освіти:

  1. Бакалавр
  2. Магістр за освітньо-професійною програмою
  3. Магістр за освітньо-науковою програмою
  4. Доктор філософії
  5. Бакалавр (заочна форма навчання)
  6. Магістр за освітньо-професійною програмою (заочна форма навчання)

 

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Освітня програма
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем
Дисципліна Курс
Навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки
Культура мови та ділове мовлення 1
Україна в контексті історичного розвитку Європи 1
Фізичне виховання 1,2
Навчальна дисципліна з філософії* 2
Навчальна дисципліна з психології* 2
Навчальна дисципліна з екології* 2
Навчальна дисципліна з права* 3
Іноземна мова 1,2
Іноземна мова професійного спрямування 3,4
Економіка і організація виробництва 4
Навчальні дисципліни базової фундаментальної  підготовки
Вища математика 1,2
Спеціальні розділи математики 2
Числові методи 1
Фізика 1
Теоретична механіка* 2
Обчислювальна математика* 2
Програмні засоби комп’ютерної математики* 2
Навчальні дисципліни базової професійної підготовки
Електротехніка 2
Електроніка та основи мікропроцесорної техніки 2,3
Гідрогазодинаміка та тепломасообмін 2
Охорона праці та цивільний захист 4
Матеріалознавство* 2
Технології конструкційних матеріалів* 2
Прикладна механіка і основи конструювання* 2
Технології відновлюваної енергетики* 2
Технологічні процеси ТЕС та АЕС* 3
Основи енерготехнології електростанцій* 3
Навчальні дисципліни професійної фундаментальної підготовки
Метрологія 2
Теорія автоматичного управління 3
Комп’ютерне моделювання процесів і систем 3
Математичне моделювання в теплоенергетиці* 2
Навчальні дисципліни професійної практичної підготовки
загального напряму
Основи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем 1
Технологічні вимiрювання та прилади 3
Технічні засоби автоматизації 3
Програмно-технічні комплекси систем керування 4
напряму комп’ютерного проектування
Інженерна графіка 1
Комп’ютерна графіка 1
Проектування систем автоматизації 4
Системи автоматизованого проєктування в АСУ ТП 4
напряму контролерної автоматизиції
Програмування промислових контролерів 3
Контролерні граничні пристрої в кібер-енергетичних системах* 4
Програмування засобів автоматизації* 4
Контролерні засоби автоматизації* 4
напряму програмних засобів автоматизиції верхнього рівня
Супервізорні засоби автоматизації 4
Цифрові двійники в технологічних кібер-енергетичних системах* 4
Технології IIoT в автоматизації технологічних процесів* 4
Програмно-технічні симулятори в кібер-енергетичних системах* 4
 напряму автоматизації технологічних процесів і виробництв
Автоматизацiя технологічних процесiв 4
Автоматизація теплових процесів* 4
Автоматизація інженерних систем будівель* 4
Автоматизація в кібер-енергетичних системах* 4
Інженерні розрахунки в кібер-енергетичних системах* 4
Монтаж та налагодження кібер-фізичних систем* 4
Навчальні дисципліни професійної підготовки з інформаційних технологій
Програмування 1
Алгоритми та структури даних 1
Технології розробки програмного забезпечення* 2
Сучасні технології програмування* 2
Проектування та розробка баз даних* 2
Організація баз даних* 2
WEB-технології* 3
Серверні WEB-технології* 3
Розробка веб застосунків* 3
Проектування інформаційних систем* 3
Архітектура програмного забезпечення* 3
Методології розробки програмного забезпечення* 3
Комп’ютерні мережі та операційні системи* 3
Комп’ютерні мережі в промисловості* 3
Апаратне забезпечення комп’ютерних систем* 3
Навчальні дисципліни виконання кваліфікаійної роботи
Переддипломна практика 4
Дипломне проектування 4

*Дисципліна за вибором студента

 

Навчальний план підготовки магістра за освітньо-науковою програмою

Навчальний план підготовки магістра за освітньо-професійною програмою