Наукові школи – 151 спеціальність

Підготовка здобувачів за спеціальністю 151 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” здійснюється на базі наступних наукових шкіл (https://science.kpi.ua/sc-sch/) та наукових груп (https://science.kpi.ua/naukovi-grupi) університету

  • Розроблення підходів, методів та засобів зі створення кіберфізичних систем управління енергетичними об’єктами – керівник д.т.н., проф. Волощук Володимир Анатолійович
  • Створення комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними процесами та виробництвами для забезпечення якості продукції та ресурсозбереження – керівник д.т.н., проф. Жученко Анатолій Іванович
  • Лабораторія ТОНТОР технологій – керівник д.т.н., проф. Тимчик Григорій Семенович.
  • Підвищення точності та розширення функціональних можливостей автоматичних комп‘ютерно-інтегрованих систем навігації, керування та моніторингу складних динамічних об‘єктів – керівник д.т.н., проф. Бурау Надія Іванівна
  • Роботизація та автоматизація систем неруйнівного контролю та діагностики – керівник д.пед.н., к.т.н., професор Протасов Анатолій Геогійович

Тематика досліджень та публікації магістрів

Наукові напрями та публікації керівників

Апробація результатів наукових досліджень

Наукова складова ОНП є невід’ємною частиною підготовки магістрів. Апробація наукових результатів здобувачів  здійснюється під час участі у наукових конференціях та семінарах, публікаціях, виконанні НДР, участі у закордонних проектах.

Фахові видання університету за 151 спеціальністю,  де можуть публікуватися результати досліджень:

Міжнародні конференції за напрямком АКІТ, які проводяться в КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Магістри-науковці активно залучаються до розроблення та впровадження науково-інноваційних рішень в рамках реалізації різноманітних проєктів.

Зокрема, на кафедрі АЕП магістри приймають участь у роботі європейського проєкту BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs)  із розвитку міжнародної взаємодії в середовищі Digital Innovation Hubs (DIH), новітніх центрів компетенцій і платформ взаємодії бізнесу, науки, інноваторів та влади. Координатор проєкту – Centre 4.0 KPI DIH, розташований у КПІ ім. Ігоря Сікорського. DIH – це об’єднання партнерів за кластерною моделлю, в якій ключову роль відіграє «Асоціація підприємств промислової автоматизації України». Саме вона була драйвером цього конкурсу, забезпечила інноваційний брокеридж учасників та залучила до нього також малі та середні підприємства.

Більш детально про один з таких проєктів можна ознайомитися в посиланні, де представлено інтервю із Сергієм Юзваком, технічним директором СП «Укрінтерм», однієї з компаній-переможців BOWI.

Відеозвіт з впровадження проєкту BOWI за участі магістрів-науковців кафедри АЕП.