Обов’язкові освітні компоненти освітньо-наукової програми
“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“

за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
​​​​​​​

Назва освітнього компоненту Силабус Посилання на дистанційні курси
Інтелектуальна власність та патентознавство Завантажити Дистанційний курс
Дистанційний курс
Сталий інноваційний розвиток Завантажити Дистанційний курс
Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 1 Завантажити Дистанційний курс
Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 2 Завантажити Дистанційний курс
Менеджмент стартап-проектів Завантажити Дистанційний курс
Педагогіка вищої школи Завантажити Дистанційний курс
Сучасна теорія керування Завантажити Дистанційний курс
Автоматизація промислових виробництв Завантажити Дистанційний курс
GitHub
Автоматизація промислових виробництв. Курсовий проєкт Завантажити Дистанційний курс
GitHub
Програмно-технічні керуючі комплекси Завантажити Дистанційний курс
Математичне моделювання систем і процесів Завантажити Дистанційний курс
Інтелектуальні системи керування Завантажити Дистанційний курс
Аналіз, синтез та оптимізація систем керування Завантажити Дистанційний курс
Технології дослідження об’єктів та систем керування Завантажити Дистанційний курс
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень Завантажити Дистанційний курс
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації Завантажити Дистанційний курс
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації Завантажити Дистанційний курс
Науково-дослідна практика Завантажити Дистанційний курс
Виконання магістерської дисертації Завантажити Дистанційний курс

Силабуси вибіркових дисциплін за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Обов’язкові освітні компоненти освітньо-наукової програми
“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“

за спеціальністю 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Назва освітнього компоненту Силабус Посилання на дистанційні курси
Інтелектуальна власність та патентознавство Завантажити Дистанційний курс
Дистанційний курс
Сталий інноваційний розвиток Завантажити Дистанційний курс
Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 1 Завантажити Дистанційний курс
Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 2 Завантажити Дистанційний курс
Менеджмент стартап-проектів Завантажити Дистанційний курс
Педагогіка вищої школи Завантажити Дистанційний курс
Сучасна теорія керування Завантажити Дистанційний курс
Автоматизація промислових виробництв Завантажити Дистанційний курс
GitHub
Автоматизація промислових виробництв. Курсовий проєкт Завантажити Дистанційний курс
GitHub
Програмно-технічні керуючі комплекси Завантажити Дистанційний курс
Математичне моделювання систем і процесів Завантажити Дистанційний курс
Інтелектуальні системи керування Завантажити Дистанційний курс
Аналіз, синтез та оптимізація систем керування Завантажити Дистанційний курс
Технології дослідження об’єктів та систем керування Завантажити Дистанційний курс
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень Завантажити Дистанційний курс
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації Завантажити Дистанційний курс
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 3.Наукові дослідження за темою магістерської дисертації Завантажити Дистанційний курс
Науково-дослідна практика Завантажити Дистанційний курс
Виконання магістерської дисертації Завантажити Дистанційний курс

Силабуси вибіркових дисциплін за спеціальністю 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”