Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

1 курс
 1. Культура мови та ділове мовлення
 2. Україна в контексті історичного розвитку Європи
 3. Основи здорового способу життя
 4. Практичний курс іноземної мови. Частина 1
 5. Вища математика. Частина 1. Лінійна алгебра. Диференціальне числення
 6. Вища математика. Частина 2. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння
 7. Фізика. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика
 8. Фізика. Частина 2. Коливання та хвилі. Електрика та магнетизм
 9. Програмування. Частина 1. Процедурне програмування
 10. Програмування. Частина 2. Об’єктно-орієнтоване програмування
 11. Інженерна графіка
 12. Комп’ютерна графіка
 13. Числові методи
 14. Основи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем
 15. Алгоритми та структури даних

 

2 курс
 1. Практичний курс іноземної мови. Частина 2
 2. Філософські основи наукового пізнання
 3. Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
 4. Вища математика. Частина 3. Теорія рядів
 5. Електротехніка
 6. Гідрогазодинаміка та тепломасообмін
 7. Спеціальні розділи математики
 8. Сучасні технології програмування
 9. Проєктування та розробка баз даних
 10. Електроніка
 11. Інформаційно-вимірювальні системи
 12. Інформаційно-вимірювальні системи. Курсовий проєкт
 13. Комп’ютерне моделювання процесів і систем

 

3 курс
 1. Інформаційна безпека
 2. Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
 3. Основи цифрової схемотехніки
 4. Теорія автоматичного управління. Частина 1. Теорія неперервного керування
 5. Теорія автоматичного управління. Частина 2. Теорія цифрового керування
 6. Технічні засоби автоматизації
 7. Програмно-технічні комплекси систем автоматизації
 8. Автоматизовані системи управління

 

4 курс
 1. Охорона праці та цивільний захист
 2. Економіка і організація виробництва
 3. Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
 4. Проєктування систем автоматизації
 5. Проєктування систем автоматизації. Курсовий проєкт
 6. Супервізорні засоби автоматизації
 7. Серверні веб-технології
 8. Операційні технології кібер-енергетичних систем
 9. Виробнича практика
 10. Дипломне проектування

 

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

1 курс
 1. Інтелектуальна власність та патентознавство
 2. Сталий інноваційний розвиток
 3. Практичний курс іншомовного ділового спілкування
 4. Менеджмент стартап-проектів
 5. Сучасна теорія управління
 6. Сучасні методи та алгоритми систем автоматичного керування
 7. Автоматизація промислових виробництв
 8. Автоматизація промислових виробництв. Курсова робота
 9. Програмування в автоматизованих системах керування
 10. Технології сучасних кіберфізичних систем
 11. Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1
 12. Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2

 

2 курс
 1. Практика
 2. Виконання магістерської дисертації

 

Силабуси вибіркових дисциплін доступні за посиланням