Наукові школи – 151 спеціальність

Підготовка аспірантів за спеціальністю 151 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” здійснюється на базі наступних наукових шкіл (https://science.kpi.ua/sc-sch/) та наукових груп (https://science.kpi.ua/naukovi-grupi) університету

 • Розроблення підходів, методів та засобів зі створення кіберфізичних систем управління енергетичними об’єктами – керівник д.т.н., проф. Волощук Володимир Анатолійович
 • Створення комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними процесами та виробництвами для забезпечення якості продукції та ресурсозбереження – керівник д.т.н., проф. Жученко Анатолій Іванович
 • Лабораторія ТОНТОР технологій – керівник д.т.н., проф. Тимчик Григорій Семенович.
 • Підвищення точності та розширення функціональних можливостей автоматичних комп‘ютерно-інтегрованих систем навігації, керування та моніторингу складних динамічних об‘єктів – керівник д.т.н., проф. Бурау Надія Іванівна
 • Роботизація та автоматизація систем неруйнівного контролю та діагностики – керівник д.пед.н., к.т.н., професор Протасов Анатолій Геогійович

Тематика досліджень та публікації аспірантів

Наукові напрями та публікації керівників

Апробація результатів наукових досліджень

Наукова складова ОНП є невід’ємною частиною підготовки доктора філософії. Апробація наукових результатів здобувачів  здійснюється під час участі аспірантів у наукових конференціях та семінарах, публікаціях, виконанні НДР, участі у закордонних проектах.

Фахові видання університету за 151 спеціальністю,  де можуть публікуватися результати досліджень:

 • Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження
 • Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Приладобудування
 • “KPI Science News” / information technologies, system analysis and control.

Міжнародні конференції за напрямком АКІТ, які проводяться в КПІ ім. Ігоря Сікорського:

 • Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 • Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях»
 • Міжнародна науково-технічна конференція «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи»
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»