Волощук Володимир Анатолійович

завідувач кафедри, д.т.н., проф.

У 1998 році закінчив Українську державну академію водного господарства (м. Рівне) та отримав кваліфікацію інженера-гідротехніка. У 2005 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів) та отримав кваліфікацію інженера-теплоенергетика за спеціальністю «Теплові електричні станції».

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження гідравлічних опорів і гідравлічні розрахунки трубопроводів з дискретно змінними витратами вздовж потоку». У 2006 році отримав вчене звання доцента кафедри теплоенергетики та машинознавства Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). У 2018 році успішно захистив дисертацію на тему «Математичне моделювання об’єктів теплоенергетики на основі термодинамічних підходів».

З 2001 по 2018 рр. працював на посадах викладача-стажиста, старшого викладача та доцента у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). З 2018 р. працює на посаді професора, в.о. завкафедри автоматизації теплоенергетичних процесів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Напрями наукової діяльності пов’язані з розвитком та реалізацією методології моделювання, що базується на термодинамічних методах, зокрема на ексергетичному підході, й направлена на створення та автоматизоване управління об’єктами і системами теплозабезпечення населених пунктів. Також займається розробленням та реалізацією інформаційних ресурсів, що базуються на залученні інтернет-технологій і призначені для моделювання рішень зі створення та автоматизованого управління об’єктів та систем теплоенергетики.

Усього налічується більше 110 публікацій, з них 90 наукового та 20 навчально-методичного характеру. Співавтор трьох монографій та трьох посібників.

Був відповідальним виконавцем декількох міжнародних проектів.

Створення та реалізація моделей в програмних пакетах Mathcad, Matlab, Maple, SMath та Mathematica
100%
Мережеві Інтернет-додатки Mathcad Application/Calculation Server, MapleNet, Knovel
100%
Digital Twins
100%
Smart thermal grids
100%