Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

Опис освітньої програми (2022)

Опис освітньої програми (2023)

Каталоги вибіркових дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін (2022)

Каталог вибіркових дисциплін (2023)

Каталог вибіркових дисциплін (2024)

Навчальні плани

Навчальний план (2022)

Навчальний план (2023)

Громадське обговорення освітньо наукової програми

Розроблена програма врахувала винесений на громадське обговорення проект стандарту вищої освіти, стратегію розвитку університету на 2021-2025 роки, побажання та зауваження наукової спільноти, роботодавців та здобувачів вищої освіти. Програма орієнтована на системну комплексну підготовку фахівців, здатних організовувати та здійснювати наукові дослідження, пошук нестандартних інноваційних рішень в задачах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій та базується на результатах діяльності наукових шкіл з автоматизації процесів та технологій різної спрямованості, поєднаних з прикладними потребами підприємств відповідних галузей.

Програма забезпечує актуальність змісту освітнього процесу і наукових досліджень сучасному стану науки у галузі та прикладну спрямованість шляхом навчання через дослідження. Наукові та практичні компетентності здобувачів зорієнтовані на вирішення нових науково-практичних завдань, зумовлених інтеграцією галузей в рамках четвертої промислової революції.

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-наукової програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 174 – “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” просимо скористатись даною формою.

Протоколи засідання науково-методичної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
спеціальності
151 Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології,
на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньої програми

Протокол №2 від 21.09.2021 року щодо запровадження об’єднаної ОНП підготовки магістрів, визначення назви програми та ухвалення персонального складу робочої групи з розроблення ОНП. Завантажити
Протокол №3 від 07.12.2021 року про обговорення пропозицій та погодження розробленої ОНП магістра за другим (магістерським) рівнем вищої освіти «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Завантажити
Протокол №3 від 11.05.2022 року щодо програми комплексного фахового вступного випробування Завантажити
Протокол №4 від 10.10.2022 року щодо оновлення освітньої програми Завантажити
Протокол №1 від 17.01.2023 року про погодження освітньо-наукової програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно–інтегровані технології та робототехніка другого (магістерського) рівня вищої освіти. Завантажити
Протокол №2 від 14.04.2023 року щодо змісту програми комплексного фахового вступного випробування для вступу на програму підготовки магістрів ОНП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Завантажити
Протокол №3 від 14.09.2023 року щодо підготовки до акредитації освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», Завантажити
Витяг з протоколу №1 від 10.01.2024 року щодо введення у каталог ОНП магістра вибіркових дисциплін «Методологічні основи розбудови розумних міст та стратегії адаптації й пом’якшення змін клімату» та «Прикладні задачі розбудови розумних міст та стратегії адаптації й пом’якшення змін клімату», Завантажити