Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь (установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка результатів навчання (перевірка індивідуальних задач, захист курсових проектів, курсових робіт, складання іспитів і заліків, випускна атестація і т.д.). При цьому ці етапи віддалені один від одного за часом згідно з графіком навчального процесу.

Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2020 році

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році

Заочне навчання є формою отримання певної міри вищої освіти особами, які працюють або одночасно навчаються на іншій спеціальності. Студенти-заочники мають певні пільги, які гарантовані державою (додаткові оплачувані відпустки, податкову соціальну пільгу і т.п.).

Вартість навчання за контрактом на заочній формі складає 13 000 грн

Шановні вступники! У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

З повною інформацією про умови прийому можна ознайомитися на сайті Приймальної комісії університету (http://pk.kpi.ua/) та на її сторінках у соціальних мережах.
Кафедра АТЕП у Фейсбуці: https://www.facebook.com/atep.kpi.official/
Телефон кафедри: +38(044) 204-80-85
Адреса Приймальної комісії:

м. Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 15, 3 поверх, 97 аудиторія

Телефон: (+380 44) 204-96-45, 204-96-46
Email: pkkpiua@gmail.com

Сайт приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорськго: https://pk.kpi.ua/