Здобувачі, які навчаються за ОПП періодично залучаються до онлайн анкетування.

Анкетування проводиться анонімно НДЦ Соціоплюс (https://socioplus.kpi.ua/about/).

Анкета розроблена департаментом якості освітнього процесу університету та містить широкий спектр питань стосовно якості освітньої програми, навчальних матеріалів, лабораторної бази , бібліотечних ресурсів, соціальних умов, адміністративних послуг, інформаційної системи, тощо.