asu-poligon

У підготовці спеціаліста з автоматизації визначальну роль має поєднання теоретичних знань з практичними навичками. Стійка асоціація між засобами автоматизації та їх впливом на поведінку об’єктів формує у студентів глибоке розуміння сутності автоматичного керування та допомагає в опануванні професії. Однак не завжди можливо чи доцільно мати справу з реальними об’єктами, процесами та установками. У цьому випадку варто застосовувати імітаційні стенди. Саме для цього розроблено спеціальний програмно-апаратний імітаційний комплекс, що забезпечує відображення поведінки об’єкта в навчальних умовах і без обмежень на його структуру.
У платформі використано найкраще з класичних підходів до побудови стендів: поєднання фізичної демонстрації з гнучкістю комп’ютерної моделі. Студенти працюють з нею як з реальним обладнанням, так само бачить об’єкт керування і програмований контролер – реальні фізичні сигнали по каналам вимірювання подаються на його входи і, навіть, доступні для безпосереднього вимірювання. Водночас засоби створення математичних моделей дозволяють відтворити поведінку як завгодно складного об’єкта з усіма його особливостями, штатними й позаштатними подіями, декількома режимами роботи. За допомогою Платформи в лабораторних умовах студенти можуть пройти всі етапи створення АСУТП – від постановки задачі і ідентифікації – до пуско-налагоджувальних робіт.
Ця розробка може бути корисною не тільки в навчальній сфері – спеціалісти інтегратори, що працюють з типовими об’єктами, отримують потужний інструмент для відладки своїх систем автоматизації. Інвестувавши час та зусилля в розробку моделі своїх об’єктів, їх можна буде сторицею заощадити на пусконаладках, відшліфувати ефективні алгоритми керування. Модель допоможе виявити особливості роботи алгоритмів, зменшить вірогідність похибок в процесі розробки АСУТП, полегшить і прискорить процес тестування розробленої системи.
Врешті решт, у комплекті з технічними системами ця платформа може слугувати демонстраційним стендом можливостей контролерної техніки та технічних рішень, працювати за кулісами технологічних шоу-румів.

Особливості

 • Універсальність – один стенд може використовуватися для різних цілей залежно від мети конкретної навчальної дисципліни.
 • Наочна демонстрація поширених в галузі засобів автоматизації, їх функціонування, взаємодії окремих компонентів та набуття навичок роботи з ними.
 • Сучасна серійна апаратна база, яка суттєво підвищує загальну надійність Системи та дозволяє зберігати моральну актуальність впродовж тривалого часу.
 • Об’єкт може реалізувати динаміку довільно складної системи, не обмежуючись наперед заданим набором елементів – для цього передбачені засоби розробки математичних моделей;
 • Зручність – дружній інтерфейс, візуалізація процесів, архіви та графіки без встановлення додаткових програм – платформа працює з використанням WEB-технологій та локально зберігає історичні дані.
 • Значні можливості для модифікації – модульна архітектура, використання де-факто стандартних технологій, методичне забезпечення дозволяють без труднощів адаптувати Систему під особливі задачі.

Приклади задач, де може бути корисною Платформа:

 • Демонстрація положень теорії автоматичного керування в реальному часі
 • Дослідження динаміки об’єкта керування
 • SIL та HIL-моделювання програмно-технічних комплексів
 • Налаштування регуляторів
 • Конфігурація, програмування технічних засобів автоматизації та ПЛК
 • Знайомство з промисловими мережевими технологіями
 • Здобуття навичок інтеграції в АСУТП та SCADA
 • Отримання досвіду монтажу та наладки пристроїв та систем
 • Огляд IT-технологій в сфері промислової автоматизації, у тому числі Embedded Systems, адміністрування, інформаційна безпека, прикладне програмування
 • Рішення навчальних задач щодо взаємодії web-інтерфейсів та мобільних додатків з сучасною апаратно-програмною промисловою базою.