704-1

Лабораторія обладнана більш, ніж десятком сучасних персональних комп’ютерів з двоядерними процесорами Pentium Duo 3400 та об’ємом оперативної пам’яті 8 ГБ. Це дає змогу проводити навчання студентів початкових курсів на таких сучасних системах програмування, моделювання та конструювання, як Visual Studio 2019, Matlab 2019 та AutoCAD 2020.
У лабораторії студенти молодших курсів вивчають такі предмети, як “Програмування”, “Алгоритми і структури даних”, “Сучасні технології програмування”, в яких їх знайомлять з основами процедурного і структурного програмування на мові С/С++, C#, різновидами алгоритмів, що використовуються в інформаційних технологіях, вмінню правильно і ефективно організовувати складні структури даних, що зустрічаються на теренах сучасної автоматизації, технологією створення сучасного програмного продукта SOLID.

Студенти молодших курсів вивчають тут, також, такі предмети, як “Обчислювальна математика”, “Програмні засоби комп’ютерної математики”, на яких вони мають змогу засвоїти використання математичних пакетів Matlab, MathCAD та вивчити мову Python.
В цій самій лабораторії студенти вивчають такі конструкторські дисципліни, як “Комп’ютерна графіка”, “Проектування систем автоматизації”, на яких студент освоює роботу в системах конструювання AutoCAD та EPLAN, за допомогою яких готується уся конструкторська документація сучасних систем керування.

Для студентів старших курсів лабораторію обладнано переносними стендами, що включають до свого складу сучасні контролери Arduino DUE та мікро-ЕОМ Raspberry Pi 3. Таким чином майбутні магістри мають можливість вивчити тут такі предмети, як “Технології сучасних кібер-фізичних систем”, “Вбудовані системи управління”, “Системи реального часу” та “Кібербезпека комп’ютерно-інтегрованих систем”. Для цього в лабораторії широко представлені різноманітні сучасні шилди до Arduino і Raspberry, які виконують функції давачів, виконуючих механізмів та засобів зв’язку з системами вищого рівня. Студенти відпрацьовують на них лабораторні та курсові роботи, пов’язані з дослідженням міжмодульного обміну в сучасних промислових та сенсорних мережах, використанням передових технологій промислового інтернету речей.