Лабораторія «Internet of Things» створюється для отримання і закріплення практичних навичок в проектуванні, розробці, впровадженні та підтримці систем IoT і IIoT (Industrial Internet of Things). Лабораторія будується на базі навчальних комплектів Raspberry Pi 3 з наборами периферійних датчиків і виконавчих механізмів. Всі робочі місця об’єднані в єдину інформаційну мережу для відпрацювання взаємодії між пристроями.
Партнером кафедри у реалізації цього проекту є mySCADA Technologies, європейська компанія, що спеціалізується в сфері промислової візуалізації та інтегративних технологіях промислових процесів.

Роль продуктів mySCADA Technologies у підготовці майбутніх фахівців:

  • платформа для навчання розробці прикладних SCADA-проектів;
  • навчання адмініструванню Node.js і JavaScript;
  • розробка візуалізації з урахуванням інженерної ергономіки, принципів High-Performance HMI, Situational Awareness і відповідності стандарту «ANSI / ISA-101.01-2015, Human Machine Interfaces for Process Automation Systems»;
  • підходи, принципи і best practices інтеграційних технологій в IoT;
  • реалізація студентських проектів.

Методичне забезпечення та програми курсів розробляються силами співробітників кафедри.

Передбачуваний ефект

  • Навчання майбутніх фахівців роботі з мультивендорною лінійкою IoT
  • Демонстрація застосувань web-диспетчеризації в сфері IoT
  • Розвиток системного підходу в розробці та впровадженні IIoT-рішень

iot-lab-scheme