cisco lab

Важко уявити сучасний світ без комп’ютерних мереж. Швидкісний обмін інформацією, сумісний доступ да сервісів, розподілені обчислення – все це докорінно змінило сучасну цивілізацію. Тому знання про комп’ютерні мережі необхідні будь якій освіченій людині і звичайно фахівцям з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

808-1
У лабораторії мережевих технологій студенти на практиці засвоюють лекційний курс з дисципліни «Комп’ютерні мережі та операційні системи». При викладанні використовуються елементи учбового курсу Cisco CCNA R&S. Завдяки сучасному обладнанню та програмному продукту «Cisco Packet Tracer» студенти мають можливість налагоджувати та конфігурувати мережеве обладнання фірми «Cisco», моделювати нестандарті ситуації та шукати і виправляти несправності в роботі обладнання.
Лабораторія також використовується у викладанні інших дисциплін студентам старших курсів, зокрема у курсах «Сучасна теорія управління» та «Апаратне забезпечення комп’ютерних систем»

808-2