Опис об’єкту моніторингу

Об’єктом моніторингу є цех з виробництва лікарських засобів ПрАТ «Технолог» групи «Лекхім», що складається з двох поверхів. У чистих приміщеннях потрібно забезпечити необхідні умови повітря для кожного приміщення. Основний параметр – надлишковий тиск в чистих приміщеннях, завдання якого для конкретного приміщення коливається від +10 Па до +40 Па. Необхідні умови повітря забезпечуються 11  вентиляційними установками: К1-К11.

Вимоги до функціональних характеристик

Програма (система) повинна володіти наступними функціями:

  1. Використовувати для обміну між клієнтом і сервером протокол TCP/IP.
  2. Мати можливість надавати доступ до програми різним групам користувачів, розділених за рівнями доступу.
  3. Мати можливість аутентифікації користувачів, їх адміністрування
  4. (додавання нових; зміна рівня прав доступу).
  5. Мати доступний та простий інтерфейс користувача.
  6. Мати систему налаштувань параметрів роботи програми.
  7. Мати можливість формування звітів з гнучкими параметрами відображення інформації (період, обрана установка, обрана кімната) в форматі *.xlsx або *.pdf. Мати можливість програмної та апаратної реакції на порушення (вихід за межі) налаштованого режиму роботи шляхом звуко- світлової реакції та відправки повідомлення на електронну пошту або смс-повідомлення.
  8. Мати можливість експрес-роздруківки поточного стану роботи системи підготовки повітря.
  9. Мати систему логування кожної дії, що проводиться в програмі (аутентифікація, зміна налаштувань, аварії, формування звітів, роздруківка) та можливість перегляду таких логів.
  10. Сервер повинен надавати можливість одночасного підключення кількох клієнтів.

Реалізована SCADA система

Приклад згенерованого звіту про поточний стан системи вентиляції 1 поверху