Системний інтегратор: ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ

АСКОТ являє собою комплекс програмно-технічних засобів, який створюється відповідно до технічного завдання на проектування.

Впровадження АСКОТ має вирішити наступні завдання:

 • підвищення надійності та точності обліку теплової енергії, повної автоматизації розрахунків кількості виробленої та відпущеної теплової енергії та автоматичного формування необхідної звітної документації;
 • забезпечення контролю за поточними режимами, а також сигналізації відхилень від заданого режиму параметрів (витрати, тиску та температури) теплових магістралей та ліній підживлення ТЕЦ-5 з візуалізацією параметрів у вигляді мнемосхем, таблиць та графіків для оперативного та адміністративно-технічного персоналу ТЕЦ-5, Теплових мереж та Апарату управління Київенерго;
 • забезпечення архівування та тривалого зберігання зафіксованих поточних параметрів теплових магістралей та теплофікаційної установки ТЕЦ-5;
 • зниження експлуатаційних витрат на забезпечення обліку теплової енергії, відпускаємої ТЕЦ-5.

Структурна схема АСКОТ

Конфігурування контролера

АСКОТ забезпечує виконання таких функцій:

 • вимірювання, обробка та відображення інформації для автоматизованого обліку відпущеної теплової енергії, а також вимірювання, обробку та відображення поточних (миттєвих) значень параметрів роботи теплових магістралей для технологічного контролю;
 • автоматичну архівацію і резервне копіювання отриманої інформації автоматизованого обліку (крім цього необхідно передбачити можливість перезапису інформації, що зберігається на сервері, для довготривалого зберігання);
 • надання персоналу ТЕЦ-5 та відповідним службам Київенерго, згідно з встановленими правами доступу, облікової та оперативної інформації про параметри відпуску теплової енергії ТЕЦ-5 з візуалізацією параметрів за допомогою мнемосхем, таблиць та графіків миттєвих значень або значень за визначений період часу з можливістю перегляду та друкування таблиць та графіків отриманих значень за допомогою спеціальної програми формування звітів;
 • сигналізації про відхилення параметрів від заданого значення з можливістю оперативного коригування уставок спрацювання сигналізації;
 • формування та друк звітів з автоматизованого обліку теплової енергії за період згідно з затвердженими формами звітування;
 • відображення миттєвих значень параметрів теплофікаційного обладнання ТЕЦ-5 на мнемосхемі мережних трубопроводів ТЕЦ-5, з можливістю вибору елементів схеми (підсистем) за рішенням оператора, а також відображення положення запірної арматури (в ручному режимі зміни положення);
 • підтримку системи єдиного часу із синхронізацією з ОІК ОДУ Апарату управління та супутником GPS на випадок відсутності каналу зв’язку з ОІК ОДУ Апарату управління.

 

АСКОТ забезпечує збір та передачу наступних параметрів:

 • поточне значення об’ємної Gv (м3/год) і масової Gm (т/год) витрати теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах теплових магістралей, трубопроводах підживлення тепломережі (нитки А, Б, В);
 • температура теплоносія в подавальному t1 та зворотному t2 трубопроводах теплових магістралей, сирої води, в баках акумуляторах;
 • тиск Р (кг/см2 і МПа) в подавальному та зворотному трубопроводах теплових магістралей, в трубопроводах підживлення тепломережі (нитки А, Б, В);
 • рівень Н (м) підживлювальної води в баках акумуляторах;
 • кількість теплоти Q (в Гкал і МВт год) відпущеної по тепломережам ТЕЦ-5.

Високоточні і надчутливі давачі тиску і витрати теплоносія