Зміст

1. Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології = IndustrialRevolution4.0 + ComputerScienceforAllInitiative

2. Прагматизм спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»

3.Організація учбового процесу на кафедрі АТЕП ТЕФ НТУУ «КПІ»

4. Загальна характеристика інтегрованої АСУ масштабу підприємства

5. Структура програмно-технічного комплексу (ПТК) АСУТП

1. Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології = IndustrialRevolution4.0 + ComputerScienceforAllInitiative

Четверта Промислова Революція / IndustrialRevolution4.0 – це офіціальна політика асоціації промисловців Германії, федерального уряду Германії, керівних органів Євросоюзу. Четверта промисловість / Industry4.0 – це результат IndustrialRevolution4.0 промисловості.

Перша індустріальна революція – паровий двигун і механізоване мануфактурне виробництво. Друга промислова революція – електрифікація і масове конвеєрне виробництво. Третя промислова революція – комп’ютеризація і інформатизація виробництва. Четверта промислова революція – кібернетизація та інтернетизація промислових і побутових технологій.

Інструментарій Industrial Revolution 4.0 – це комп’ютеризація, програмування та інтернетизація автоматизованого управління. Industry4.0 – цеInternet of Things (IoT)& Internet of Services(IoS).

Computer Science for All Initiative – Ініціатива «Комп’ютерні науки для всіх» – ініціатива президента США, яка передбачає шкільне та інститутське вивчення програмування як четвертої базової комунікативної здатності людини (на додаток до трьох наявних: слухання; мовлення; читання). Ця ініціатива – підгрунтя імплементації рішень IndustrialRevolution4.0, в якій головною складовою є AdvancedAutomation.

Кібер-фізична система – основне поняття Industry4.0 – автоматизована (кібер) реальна фізична система, яка програмується користувачем під визначену функціональність і комунікує з іншими кібер-фізичними системами та користувачами на основі технологій інтернет.

Розумне підприємство / SmartFactory– промислове підприємство майбутнього – кібернетичне підприємство – основа майбутньої Industry4.0.

Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології – це IndustrialRevolution4.0 на марші. Автоматизований Технологічний Комплекс (технологічний процес + автоматизована система управління) – це кібер-фізична система на SmartFactory.

Вічний прагматизм спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» – постійне оптимальне поєднання класичної автоматизації і сучасних комп’ютерних технологій.

Викладачі, науковці і студенти старших курсів кафедри АТЕП активно теоретично і практично підтримують ідеї Industrial Revolution 4.0 та Computer Science for All Initiative і цілеспрямовано сприяють впровадженню їх в учбовий процес кафедри на рівні лекцій, лабораторних робіт і комп’ютерних практикумів.

Кафедра АТЕП свідомо і цілеспрямовано просуває в Україні ідеї Industrial Revolution 4.0 та Computer Science for All Initiative.

2. Прагматизм спеціальності «Автоматизація і компютерно-інтегровані технології»

Що є суттєвим і важливим в нашій спеціальності? Відповідь – прагматизм нашої спеціальності, який полягає в постійному оптимальному поєднанні класики і сучасності. Саме це і відображається в назві – «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології».

Автоматизація технологічних об’єктів – це інженерна класика. Основа нашої спеціальності – автоматизація теплоенергетичних процесів. Процеси тепло- і масообміну – основа всіх промислових технологічних процесів і виробництв. Автоматизація – обов’язкова умова ефективної і безаварійної експлуатації теплоенергетичних агрегатів (технологічних об’єктів управління – ТОУ).

АСУТП – програмно-технічний комплекс (ПТК), який є інструментом оператора-технолога в управлінні ТОУ. АСУТП перетворює ТОУ в АТК – автоматизований технологічний комплекс, який керується людиною або функціонує безлюдно. Сучасний АТК є комп’ютерно-інтегрованою технологією – кібер-фізичною системою, в якій використовуються сучасні комп’ютерні технології (програмування, інтернет, бази даних). АТК як комп’ютерно-інтегрована технологія – це і є технологічна сучасність нашої спеціальності.

АТК як кібер-фізична система – серцевина четвертої промислової революції, що потужно розгортається на наших очах в постіндустріальних країнах. Повністю автоматизоване (тобто вже навіть автоматичне і роботизоване) «розумне» підприємство – основа нової промисловості Industrial4.0. Інструментарій IndustrialRevolution4.0 – це комп’ютеризація, програмування, інтернетизація управління (InternetofThings& InternetofServices), а також сучасні мікропроцесорні технічні засоби керування.

IndustrialRevolution4.0 визначена промисловістю і урядом Германії (= Євросоюзу) як основний пріоритет технологічної модернізації і технологічних інновацій. В руслі цієї тенденції знаходиться і ініціатива президента США «ComputerScienceforAllInitiative», яка передбачає шкільне та інститутське вивчення програмування як четвертої базової комунікативної здатності людини (на додаток до трьох наявних: слухання; мовлення; читання).

Наша спеціальність завжди є не молодою чи старою, а зрілою, так як вона оптимально сполучає класичну автоматизацію і сучасні технології управління. Автоматизація буде необхідна всюди і завжди, так як без неї технологічні об’єкти не можуть функціонувати. Автоматизація – це управління технологічним процесом людиною. Вчора інструментарієм управління, тобто автоматизації, були регулятори і реле. Сьогодні – комп’ютери і контролери, програмування і мережеві технології. Завтра, можливо, – експертні системи, роботи і машинне бачення. Але завжди це буде автоматизація з використанням сучасного інструментарію, яким ви, якщо закінчите кафедру АТЕП, будете професійно володіти.

Прагматизм вибору нашої спеціальності полягає в тому, що: по-перше, наші спеціалісти завжди знайдуть собі роботу на будь-якому підприємстві енергетичної, металургійної, хімічної галузей, будівельної сфери, промислових та цивільних організаціях тощо; по-друге, ця робота завжди буде цікавою, так як вона завжди буде сучасною за своїм інструментарієм; по-третє, наші спеціалісти зможуть успішно працювати в будь-яких інших і найбільш сучасних галузях промисловості, так як вони теоретично і практично володіють сучасними комп’ютерними технологіями.

3. Організація учбового процесу на кафедрі АТЕП ТЕФ НТУУ «КПІ»

Навчання ведеться по збалансованим сучасним навчальним планам, які постійно оновлюються завдяки взаємодії з представниками промисловості, IT та бізнесу . На додаток до цього  наші студенти мають змогу обирати область власних інтересів і «вести» її аж до захисту дипломного проекту. А допомагатиме в цьому ультрасучасне оснащення лабораторій  та значний практичний досвід  викладачів.

Кожна дисципліна повністю укомплектована детальними планами, завданнями, сценаріями групової та індивідуальної роботи. Студенти повністю забезпечені навчальною літературою та довідковими матеріалами. Додатково лектори формують власні джерела інформації, яка дозволяє краще зрозуміти навчальний матеріал та показує приклади його практичного використання.

Заняття ведуть фахівці в галузі, у них за плечима не один десяток успішно реалізованих проектів. Тому процес навчання максимально наближений до реалій дорослої роботи. Ми ставимося до студентів не як до школярів, а як до майбутніх колег.

Навчальний процес на кафедрі АТЕП базується на класичних дисциплінах з автоматизації і сучасних дисциплінах з комп’ютеризованого управління.

3.1. До класичних дисциплін з автоматизації входять такі дисципліни, як:

·       теорія автоматичного управління (ТАУ);

·       технологічні вимірювання;

·       технічні засоби автоматизації;

·       проектування систем автоматизації;

·       інженерні методи розрахунку автоматизованих систем;

·       автоматизація технологічних процесів і виробництв.

 

Особливе місце серед класичних дисциплін посідає ТАУ, яка була сформована і структурована в 19-20 століттях. ТАУ була витоком кібернетики, а зараз є частиною технічної кібернетики і теорії систем. Сучасна ТАУ стрімко розвивається, вивчаючи нелінійні системи, дискретні системи, робастні (малочутливі) системи, лінгвістичні системи (з нечіткими регуляторами), експертні системи, роботизовані системи.

Комплекс дисциплін з технологічних вимірювань формує у студента знання, вміння і навички з реалізації як традиційних, так і комп’ютеризованих вимірювальних систем в промисловості і енергетиці. Технологічні вимірювання – це вимірювання температури, тиску, вологості, ваги, витрат палива і електроенергії, частоти, швидкості, переміщення, кута повороту тощо.

Комплекс дисциплін з технічних засобів автоматизації формує у студента знання, вміння і навички з реалізації як традиційних, так і комп’ютеризованих виконавчих систем в промисловості і енергетиці. Технічні засоби автоматизації – це промислові регулятори, виконавчі механізми, релейні пускачі, частотні перетворювачі, регулюючі клапани, органи ручного оперативного управління.

Комплекс дисциплін з проектування систем автоматизації формує у студента знання, вміння і навички з проектування як традиційних, так і комп’ютеризованих систем автоматизації в промисловості і енергетиці. Проектування систем автоматизації полягає в розробці: структурних, функціональних, принципових систем автоматизації; схем зовнішнього вигляду апаратних щитів і схем монтажних; схем зовнішніх підключень і кабельних каналів.

Комплекс дисциплін з інженерних методів розрахунку автоматизованих систем формує у студента знання, вміння і навички з розрахунку і моделювання як традиційних, так і комп’ютеризованих систем автоматизації в промисловості і енергетиці. Інженерні розрахунки в автоматизації – це: частотні і формульні методи розрахунку динаміки і методи моделювання динаміки автоматизованих систем; методи розрахунку вимірювальних каналів автоматизованих систем; методи розрахунку виконавчих каналів автоматизованих систем; методи розрахунку надійності функцій автоматизованих систем; методи статистичного аналізу і техніко-економічного розрахунку функціонування автоматизованих систем.

Комплекс дисциплін з автоматизації технологічних процесів і виробництв формує у студента знання, вміння і навички з реалізації як традиційних, так і комп’ютеризованих систем автоматизації в промисловості і енергетиці. Автоматизація технологічних процесів і виробництв – це: неперервне регулювання технологічних процесів; програмно-логічне керування старт-стопними операціями і переміщенням; супервізорне управління технологічними процесами; управління бізнес-процесами промислових виробництв. Технологічні об’єкти управління – це технологічні агрегати в великій і малій енергетиці, харчовій промисловості, аграрній промисловості, фармацевтичній і медичній промисловості, легкій промисловості, металургічній промисловості, нафтогазовій промисловості, хімічній промисловості, будівельній промисловості тощо, а також непромислові технологічні агрегати.

3.2. До сучасних дисциплін з комп’ютеризованого управління входять такі дисципліни, як: комп’ютерні та інформаційні технології; загальне програмування; контролерні технології; програмування в АСУ; мережеві технології.

Комплекс дисциплін з комп’ютерних та інформаційних технологій формує у студента знання, вміння і навички з реалізації комп’ютеризованих систем автоматизації в промисловості і енергетиці. Комп’ютерні та інформаційні технології – це: мікропроцесори і логічні схеми; операційні системи; офісні технології; системи управління базами даних; інтернет технології; веб-технології; системи комп’ютерної математики; системи комп’ютерного проектування. Студент, прослухавши лекції і виконавши лабораторні роботи, є здатним здійснювати аналіз, розрахунок і синтез сучасних комп’ютеризованих систем автоматизації.

Комплекс дисциплін з загального програмування формує у студента знання, вміння і навички з реалізації комп’ютеризованих систем автоматизації в промисловості і енергетиці. Загальне програмування – це: алгоритмізація; машинна мова, мнемокод і асемблер; компілювання та інтерпретування; програмування застосувань мовами С/C++, C#, Javaі Erlang; програмування клієнтів баз даних мовою SQL; веб-програмування (HTML, CSS,JavaScript, PHP).

Комплекс дисциплін з контролерних технологій формує у студента знання, вміння і навички з реалізації комп’ютеризованих систем автоматизації в промисловості і енергетиці. Контролерні технології – це: модульна конструкція контролерів; функціональна багатопроцесорність контролерів; обчислювальний процес в безкінечному скані; моноблочні, крейтові і панельні контролери; центральні мікропроцесорні модулі; модулі зв’язку з вимірювальними давачами і виконавчими механізмами; інтерфейсні модулі обміну даними з контролерами і робочими станціями; функціональні блоки алгоритмічних бібліотек програмованих контролерів.

Комплекс дисциплін з програмування в АСУ формує у студента знання, вміння і навички з реалізації комп’ютеризованих систем автоматизації в промисловості і енергетиці. Програмування в АСУ – це програмування задач контролерного рівня і задач супервізорного рівня (серверних і клієнтських застосувань) дворівневої АСУ. Програмування в АСУ – це: програмування промислових контролерів технологічними мовами програмування LadderDiagram, FunctionalBlockDiagram, StructuredText, InstructionList, SequentialFunctionalChart; скриптове програмування людино-машинних застосувань (HMI/SCADA-застосувань) супервізорного рівня (автоматизованих робочих місць – робочих станцій) інтегрованих АСУ масштабу підприємства.

Комплекс дисциплін з мережевих технологій формує у студента знання, вміння і навички з реалізації комп’ютеризованих систем автоматизації в промисловості і енергетиці. Мережеві технології – це: багаторівнева архітектура взаємодії відкритих систем OSIA; інтерфейси і протоколи обчислювальних мереж; мережеві технології Ethernet; хаби, світчі і роутери; мережеві інтернет технології; інформаційні магістралі супервізорного рівня АСУ; польові шини контролерного рівня АСУ (ModBus/RS485, ModBusIP, ProfiBus, ProfiNet, ControlNet, CANта інші).

3.3. На кафедрі АТЕП розроблені, функціонують і розвиваються технічні лабораторії. Більшість лекційних дисциплін підтримуються і супроводжуються комплексом практичних робіт, лабораторних робіт, комп’ютерних практикумів і тренінгів. Особливе значення мають лабораторні роботи, які підтримані відповідними методичними матеріалами.

На кафедрі АТЕП функціонуть такі технічні лабораторії:

1.     Лабораторія АСУ.Комплексні стенди АСУ технологічних об’єктів на базі обладнання фірм Honeywell, Unitronix, Раут-Автоматик, Neuro.

2.     Лабораторія ПТК.Лабораторія програмованих контролерів від компанії Phoenix Contact. Лабораторія програмованих контролерів від компанії Siemens. Мобільна лабораторія імітаційних моделей автоматизованих технологічних комплексів.

3.     Лабораторія Мережевих Технологій.Комп’ютерний клас конфігурування, налагодження і тестування локальної обчислювальної мережі, що використовує програмне і технічне забезпечення компанії Cisco.

4.     Лабораторія Проектування в АСУ.Комп’ютерний клас автоматизованого проектування дворівневої АСУ.

5.     Лабораторія Технологічних Вимірювань.Комплексні стенди промислових систем вимірювання вимірювання температури, тиску, вологості, ваги, витрат палива і електроенергії, частоти, швидкості, переміщення, кута повороту.

Студенти працюють в технічних лабораторіях як під керівництвом викладачів, так і самостійно.

4. Загальна характеристика інтегрованої АСУ масштабу підприємства

АСУ – автоматизована система управління. Термін «автоматизоване управління» вказує на те, що в управлінні приймає участь людина. Автоматичні системи управління – це системи, в яких управління здійснюється автоматично, тобто без участі людини. Щоб підкреслити відмінність автоматичного управління від автоматизованого, системи автоматичного управління називають САУ. В англомовній технічній літературі автоматизоване управління називається control(controlsystem), а автоматичне – automation(automationsystem).

Інтегрована АСУ масштабу підприємства (ІАСУМП) керує технологічними і бізнес-процесами всього підприємства. В англомовній літературі – ICS(IntegratedControlSystem).

На підприємстві (в ІАСУМП) виділяють 4 рівня керування. Для кожного рівня виділяють свій суб’єкт керування – ОПР (особа, яка приймає рішення). Також для кожного рівня виділяються об?єкт управління та інструмент управління (АСУ).

Нижче на рисунку наведена схема класичної піраміди ІАСУМП.

Нижче в таблиці наведена характеристика рівнів керуванняІАСУМП.

Рівень керування

Об’єкт

ОПР

АСУ

4

Керівництво

Підприємство

Директор

Головний інженер

Звітність і бізнес-аналітика (BI/OLAP)

ОАСУ (ERP)

3

Планування

Цех, департамент

Начальник цеху

АСУВ(MES)

2

Управління (супервізорне)

Технологічні агрегати

Технолог

АСУТП(SCADA)

1

Регулювання і ПЛУ

Оператор

АСУТП – АСУ технологічними процесами, наприклад, АСУТП котла, методичної печі, прокатного стану тощо. В англомовній літературі такі системи називають SCADA(SupervisoryControlAndDataAcquisition– супервізорне керування і збирання даних). АСУТП керує технологічними процесами технологічного агрегату.

АСУВ – АСУ виробництвом. В англомовній літературі такі системи називаються MES(ManufactoryExecutionSystem). АСУВ керує не технологічними процесами якогось конкретного агрегату, а керує матеріальними і енергетичними потоками між декількома агрегатами у межах цеху, департаменту тощо.

ОАСУ – організаційно-технічна АСУ. В англомовній літературі має назву ERP(EnterpriseResourcesPlanning– планування ресурсів підприємства). ОАСУ керує фінансовими та матеріальними потоками у масштабах усього підприємства.

BI– BusinessIntelligence– Бізнес-аналітика – системи промислової консолідованої аналітичної звітності. BI-системи є найбільш характерною рисою АСУВ; в той же час є частиною ОАСУ і АСУТП. Все частіше BI-система розглядається як окрема система і окремий рівень ІАСУМП.

OLAP– On-LineAnalyticsProcessing– Процес онлайнового аналізу. Полягає в неперервному аналізі баз даних підприємства з метою пошуку статистично достовірних кореляцій між різними параметрами. Є частиною BI-системи великих підприємств.

АСУТП вирішує задачі короткострокового управління (години, зміни), АСУВ – середньострокового управління (місяць, квартал), ОАСУ – довгострокового управління (фінансовий рік і більше).

АСУТП є дворівневою.

Нижній рівень – це неперервне регулювання (регулювання температури, тиску, витрати тощо) і програмно-логічне управління різними механізмами (конвеєри, рольганги, технологічні захисти тощо). Раніше елементною базою регулювання були регулятори (системи КАСКАД, КОНТУР тощо), а елементною базою ПЛУ – релейні схеми, які збиралися у так звані релейні шафи. Зараз елементною базою нижнього рівня є програмовані контролери PLC(ProgrammableLogicalcontroller) – ПЛК (Програмований Логічний Контролер). Сучасні ПЛК реалізують як неперервне регулювання (ПІД – закони, розрахунки тощо), так і програмно-логічне управління (старт-стопні операції, захисти, керування переміщенням – motioncontrol).

Верхній рівень АСУТП – це супервізорний рівень, або SCADA, або HMI, або HMI/SCADA. Супервізорне керування полягає у реалізації технологічних регламентів, тобто в ідентифікації ситуації на об?єкті і передачі наперед сформованих завдань для контурів регулювання в контролерах. Елементною базою верхнього рівня є персональні комп?ютери і HMI/SCADAсистеми – промислове програмне забезпечення.

ФункціїHMI/SCADAсистеми:

  • Збирання даних від контролерів
  • Видача установок в контролери
  • Архівування даних з контролерів
  • Візуалізація даних мнемосхем (mimics)
  • Фіксація і відображення алармів (реального часу та історичних)
  • Побудова трендів (реального часу та історичних)
  • Реалізація систем звітності.

Сучасна SCADAсистема не реалізує оптимізацію технологічного процесу в реальному часі; вона в реальному часі реалізує людино-машинний інтерфейс HMI(мнемосхеми, аларми, тренди тощо) з оператором-технологом, який керує технологічним процесом (технологічним агрегатом).

АСУВ і ОАСУ є фактично однорівневими системами і є надбудовою над АСУТП. АСУВ і ОАСУ не можуть функціонувати без АСУТП.

В АСУТП технологічним процесом керує оператор, використовуючи засоби HMI/SCADA-системи (оператор керує контролерами тільки в аварійному випадку, коли HMI/SCADA-система відмовила). У керуванні разом з оператором приймає участь і технолог, який може давати поради і вказівки оператору, але сам не використовує засоби HMI/SCADA-системи

За призначенням виділяють наступні АСУТП:

  • АСДОУ (автоматизована система диспетчерського і оперативного управління)
  • АСКОЕ (автоматизована система контролю і обліку енергоресурсів)
  • АСТД (автоматизована  система технічної діагностики).

АСДОУ є географічно розподіленою системою. Верхній рівень – центральна диспетчерська станція (ЦДС). ЦДС опитує локальні станції (контролери) нижнього рівня і видає їм установки і команди.

АСКОЕ є дворівневою, SCADA-система верхнього рівня збирає дані від систем обліку енергоресурсів і супроводжує архіви. Локальні системи (контролери) обліку енергоресурсів реалізують як технічний облік (взаєморозрахунки в межах одного підприємства), так і комерційний облік.

АСТД є дворівневою. Нижній рівень – це різноманітні пристрої контролю стану обладнання і контролери. Верхній рівень – це SCADA-система.

5. Структура програмно-технічного комплексу (ПТК) АСУТП

ПТК – це програмно-технічний комплекс АСУТП. До складу ПТК входять програмовані контролери PLC, віддалені автономні прилади RTU– RemoteTerminatedUnit(інтелектуальні давачі, виконавчі механізми, лічильники тощо), робочі станції (АРМ – автоматизовані робочі місця).

Сучасний ПТК є трирівневим. Нижній рівень ПТК співпадає з нижнім рівнем АСУТП – це контролерний рівень. Верхній супервізорний рівень АСУТП розщеплюється в ПТК на два рівні – серверний рівень і клієнтський рівень.

Програмні сервери – це сервер застосувань (ApplicationServer), історичний сервер або архіватор даних (HistorianServer), веб-портал підприємства (InformationServer), комунікаційні сервери, сервери SQL-систем управління базами даних (SQLDBMS).

Програмні клієнти – це товсті клієнти (значна частина обчислень виконується клієнтом) і тонкі клієнти (всі обчислення виконуються серверами, клієнти тільки візуалізують дані у вигляді мнемосхем, трендів, алармів тощо). Тонкі клієнти – це термінальні клієнти (комп’ютер використовується як віддалена консоль термінального серверу) і веб-клієнти (інтернет браузери).

В ПТК виділяють три локальні обчислювальні мережі (ЛОМ): CNW– ControlNetwork– керуюча мережа або польова шина FieldBus(об’єднує між собою контролери, а також контролери і серверні робочі станції супервізорного рівня); PNW– ProductionNetwork– робоча мережа або інформаційна магістраль InformationBus(об’єднує між собою серверні робочі станції супервізорного рівня); BNW– BusinessNetwork– клієнтська мережа (об’єднує між собою клієнтські робочі станції супервізорного рівня, а також клієнтські і серверні робочі станції супервізорного рівня).

Нижче на рисунку наведена структура сучасного трирівневого ПТК АСУТП (на прикладі промислового програмного забезпечення ArchestrAвід світового лідера компанії Wonderware). SystemPlatform– Системна Платформа – комплекс програмних серверів. VisualizationClients– Клієнти візуалізації – комплекс програмних клієнтів. Reporting& Analytics– Звітність і Аналітика – програмна система консолідованої аналітичної звітності.

Як було вказано, сучасна АСУТП базується на контролерах і HMI/SCADA-системі, тобто АСУТП = PLC+ HMI/SCADA. У цьому випадку в АСУТП на платформі PLCі SCADAможна використовувати контролери і SCADAвід різних виробників. Контролери і SCADAпідтримують уніфіковані протоколи обміну даних і уніфіковані інтерфейси, тому вони повинні стикуватись між собою на рівні протоколів обміну та інтерфейсів.

У той же час є так звані системи DCS( DistributedControlSystem– розподілена система керування). У світі є 5 компаній, які працюють у парадигмі DCS: Honeywell(США), Emerson(Fisher-Rosemant, США), SchneiderElectric(Франція), ABB(Швеція), Yokogawa(Японія). Ці компанії здійснюють автоматизацію підприємств в цілому. Вони постачають свої давачі, виконавчі механізми, контролери, SCADAсистеми, самі виконують проектні роботи, самі здійснюють інсталювання і супровід. Ці компанії використовують свої фірмові протоколи та інтерфейси і не використовують продукти від третіх виробників. Особливістю програмного забезпечення DCSє можливість в одному і тому ж програмному середовищі програмувати як контролери, так і SCADAсистеми і налагоджувати промислові мережі. Історично DCSпоходять від так званих керуючих обчислювальних машин (КОМ), які працювали ще разом з першими контролерами. На техніці КОМ одночасно вирішувались задачі контролерної і супервізорної автоматизації, тобто реалізується весь ПТК.

Сучасна АСУТП повинна бути дворівневою і мати контролери на нижньому рівні і SCADAсистеми на верхньому рівні. Спроба об?єднати контролерні і супервізорні задачі в одному комп’ютері є неправильною. DCSє винятком, який виправданий для дуже великих підприємств із складною технологією