Корюківська ТЕС розташована поряд з містом Корюківка Чернігівської області. Станція належить приватній компанії «Clear Energy». У якості палива станція  використовує залишки деревини. Деревину закуповують у Корюківському, Семенівському, Холменському та інших сусідніх лісгоспах, а також у приватних підприємців. Це й обрізки після лісозаготівлі, й необроблені дерева після санітарних вирубок лісу. Після того як деревину вивантажують на території станції, вона потрапляє на дробильну установку, де перетворюється на тріску. Далі системою конвеєрів тріска подається на рухому підлогу. А звідти – всередину топки, де розпочинається процес горіння. У результаті згорання деревини утворюються димові гази, що потрапляють у паровий котел-утилізатор. У котлі утворюється водяна пара з тиском близько 40 бар та температурою 400 градусів. Пара надходить на турбогенератор де відбувається перетворення енергії пари в електричну енергію. На виробництві додатково встановлені системи очищення димових газів «Мультициклон», а попіл, що лишається на фільтрах, забирають місцеві фермери на добрива. Кожної доби ТЕС відпускає близько 70 000 КВт*год електроенергії.

ПРИЗНАЧЕННЯ І ФУНКЦІЇ АСУ ТП

Створена АСУТП забезпечує підвищення надійності та економічності роботи ТЕС за рахунок вдосконалення системи автоматичного регулювання, дистанційного керування і технологічних захистів із застосуванням сучасних засобів мікропроцесорної та обчислювальної техніки. Призначенням системи є виконання функцій автоматичного регулювання, дистанційного керування і технологічних захистів в масштабі реального часу, полегшення умов праці експлуатаційного персоналу. АСУТП забезпечує виконання в цілодобовому режимі наступних технологічних функцій:

 • збір, обробку, відображення, протоколювання і архівування технологічної інформації;
 • попереджувальну і аварійну сигналізацію;
 • протоколювання і архівування дій оператора-технолога;
 • автоматичне регулювання і дистанційне керування арматурою і механізмами власних потреб;
 • технологічні захисти і блокування;
 • виконання задач автоматичного логічного управління.

Для зручного відображення інформації і дистанційного керування розроблені мнемосхеми:

Мнемосхема турбогенератора

Мнемосхема рухомої підлоги

СТРУКТУРА ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ АСУТП

Апаратні та програмні засоби програмно-технічного комплексу АСУТП мають модульну структуру і розвинуте системне програмне забезпечення, що допускають широкий діапазон їх використання, включаючи виконання всіх передбачених функцій для всіх рівнів управління.

Структура технічних засобів нижнього рівня АСУ ТП

Технічні засоби АСУ ТП нижнього рівня побудовані на базі обладнання компанії Siemens і включають наступні основні компоненти:

 • центральний контролер CPU 317-2DP / PN;
 • станції розподіленого вводу-виводу ЕТ-200М;
 • станції розподіленого вводу-виводу ЕТ-200S.

Технічні засоби АСУ ТП нижнього рівня з’єднані між собою по польовій шині Profibus DP через чотириканальний комутатор ComBriks, який дозволяє об’єднати окремі частини мережі.

АСУ ТП нижнього рівня складається з наступних підсистем:

 • СР1 – розподільний щит;
 • СР2 – підсистема управління рухомою підлогою;
 • СР4 – шафа управління з головним контролером системи;
 • СР7, СР19, СР20 – шафи управління АСУ ТП;
 • СР12 – шафа управління турбіною;
 • частотні перетворювачі насосів ПЕН-1, ПЕН-2, ПЕН-3, НД фосфатів;
 • шафи управління градирнями 1,2,3;
 • стійки управління градирнями 4,5,6,7.

Верхній рівень АСУ ТП побудований з двох операторських робочих станцій і автоматизованого робочого місця інженера АСУ ТП. Робочі станції через інтерфейс Industrial Ethernet та комутатор підключені до центрального контролера.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХИСТИ

Технологічні захисти забезпечують виявлення аварійних ситуацій і формують керуючі впливи на виконавчі пристрої з метою захисту персоналу, запобігання пошкодженню обладнання та локалізації наслідків аварійних ситуацій. Мнемосхема контролю і управління захистами дозволяє інженерному персоналу змінювати налаштування технологічних захистів за наявної потреби.

Для забезпечення надійності функціонування технологічні захисти виконані за схемою 2 з 3-х з діагностикою недостовірності вимірюваних сигналів. Аналогові сигнали від 3-х датчиків розподілені між трьома вимірювальними модулями контролера, забезпечуючи тим самим підтримання працездатності захисту при відмові одного з вимірювальних модулів.

ПРОГРАМНОГО-ЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Задачі програмно-логічного управління (ПЛУ) забезпечують автоматичне виконання послідовності технологічних операцій з управління обладнанням по заданих наперед алгоритмам. В системі передбачені наступні задачі ПЛУ:

 • «Зупинка». Після спрацювання технологічних захистів на зупин котлоагрегату виконується дії по зупинці «Рухомої підлоги», видача сигналів «Аварійна зупинка» топки та відкриття клапана продувки пароперегрівача.
 • «Підйомні насоси». Задача виконує функцію автоматичного включення резерву (АВР) між насосами ПДН-1 і ПДН-2, а також регулювання рівня в деаераторі.
 • «Живильні насоси». Задача виконує функцію автоматичного включення резерву (АВР) між насосами живильними ПЕН-1, ПЕН-2 і ПЕН-3, а також підтримки необхідного тиску за живильними насосами, використовуючи частотні перетворювачі.
 • «Рухома підлога». Ця задача виконує функції автоматичної подачі тріски в бункер топки. Після включення ПЛУ в режим «АВТОМАТ» і появи сигналу «Запит палива» від контролера топки виконується алгоритм послідовного включення/виключення конвеєрів, шнека, гідронасоса та рухомої підлоги з необхідними затримками на вивантаження і завантаження.