Кафедра АТЕП / Про кафедру /

Міжнародний офіс

     Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів проводить активну наукову та організаційну міжнародну діяльність. Вона приймала активну участь в організації та проведенні міжнародних конференцій і семінарів як організатор, співорганізатор та представник від України:

- Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика - 2012" (2012р., співорганізатор);

- Міжнародна науково-практична конференція "Инновационные технологии, автоматизация и мехатроника в машино- и приборостроении" (Мінськ, 2012р., представник від України);

- XXV міжнародна наукова конференція "Математические методы в технике и технологиях - ММТТ-25" (Волгоград. 2012р., представник від України);

- Щорічна міжнародна науково-практична конференція аспірантів. магістрантів та студентів "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики" (2002-2012рр., співорганізатор);

- Міжнародна конференція "13 International Student Olympiad on Automatic Control" (Санкт-Петербург, 2010р., представник від України).

     Впродовж останнього десятиріччя в навчальному процесі кафедри АТЕП приймали участь професори та академіки зарубіжних університетів і наукових установ, зокрема академік Академії наук Республіки Білорусь Г.Т. Кулаков проводив науково-практичні семінари та читав відкриті лекції у 2010-2012рр..

     Кафедра АТЕП виступила ініціатором та приймала активну участь в укладанні міжнародної угоди про співробітництво з міжнародним концерном Phoenix Contact GmbH&Co.KG, Німеччина. Виконавши ряд серйозних вимог, стала повноправним членом міжнародної програми EduNet. Програма EduNet (партнер-засновник - Німеччина) покликана підняти рівень підготовки спеціалістів в галузі автоматизації до світового рівня. Члени EduNet - це міжнародна спільнота професіоналів, що прагне дати студентам сучасні технічні знання та підготувати до старту успішної кар’єри. У рамках програми кафедра, за підтримки німецьких спеціалістів, обладнала науково-навчальну лабораторію Phoenix Contact, де розташовані 6 повністю укомплектованих ультрасучасних стендів з технічними засобами автоматизації. Контролерна техніка світового рівня ILC130, спеціалізоване програмне забезпечення для проектування систем керування, методичні матеріали та наукові розробки кафедри впроваджені у навчальний процес для підготовки професіональних інженерів та науковців.   

     Кафедра АТЕП є академічним членом Української Асоціації Виробників Промислової Автоматики, яка входить до складу міжнародної організації Instrumentation System Assosiation. 

     Співробітники кафедри ведуть активну наукову діяльність. тісно співпрацюють з міжнародними фаховими журналами, зокрема опубліковані наукові статті в журналах Thermal Engineering та Теплоенергетика, що входять до науковометричної бази Scopus. 

      Кафедра АТЕП має тісні наукові зв'язки з рядом зарубіжних ВУЗів та наукових установ, зокрема:

- Шведська Королівська Вища Технічна Школа (КТН) - Стокгольм, Швеція;

- Оклендський університет - США;

- Вроцлавська політехніка - Вроцлав, Польща;

- Лейпцигська вища технічна школа - Лейпциг, Німеччина;

- Білоруський політехнічний університет - Мінськ, Білорусь;

- Академія наук Республіки Білорусь - Мінськ, Білорусь;

- Московський енергетичний інститут (МЕІ) - Москва, російська Федерація.

     Співробітництво з науковими установами та відповідність навчання кафедри світовому рівню підкреслена присудженням випускнику та аспіранту кафедри О.Корнієнку наукового ступеня PhD в галузі System Engineering, здобуту в Oakland Universite, USA. 

     Кафедра АТЕП сповідує тісний зв'язок між наукою, навчанням та практичною діяльністю, тому викладачі і співробітники кафедри регулярно здійснюють наукові і ділові зарубіжні відрядження, проходять курси підвищення кваліфікації, вивчають новітні світові досягнення галузі:

  • Phoenix Contact GmbH&Co.KG, Німеччина - засоби автоматизації та обладнання для систем керування;
  • Klinkmann, Фінляндія - всі рівні АСУТП та інтеграція в технологічний процес;
  • Wonderware, США - системи диспетчерського керування InTouch, моделювання технологічних процесів, MES-системи;
  • ИнСАТ, Росія - SCADA-системи та їх взаємодія з АСУТП;
  • Honeywell, США - світовий лідер в галузі автоматизації; 
  • Елемер, Росія - засоби вимірювання та первинної обробки інформації; побудована лабораторія технічних засобів вимірювання, що включена в навчальну роботу кафедри. 

     Плідна міжнародна діяльність кафедри АТЕП сприяє підвищенню якості знань студентів та компетентності випускників за спеціальностями кафедри, повністю відповідає Державним вимогам до їх акредитації, дозволяє розкрити дослідницький потенціал майбутніх фахівців. 

fb vk youtube

Автоматизація Теплоенергетичних Процесів / Теплоенергетичний факультет НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Контакти

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 6.

8-й поверх навчального корпусу №5.

050 620-32-42, 097 063-72-57

044 204-80-84 (85)


Інтерактивна мапа:

Ваше повідомлення збережено.

Мы відповімо на нього найближчим часом.

OK

Нажаль виникла помилка сервера.

Будь-ласка, спробуйте інші канали зв'язку.

OK