Phoenix Contact. Інновації, що надихають

 

Компанія «Phoenix Contact» має 90-річну історію бурхливого інноваційного розвитку.Вона пройшла шлях від клем для контактних проводів електричних трамваїв до надсучасної промислової мікропроцесорної техніки.  Зараз це світовий лідер виробництва з’єднувальних компонентів та систем, електротехнічної продукції та рішень в галузі промислової автоматизації. Більше 12500 співробітників в усьому світі працюють задля нових звершень індустрії.

Основними напрямками роботи компанії є:

·        Компоненти електротехнічних шаф: все від клеми до пристрою керування для будь-якої задачі і з як завгодно вибагливими вимогами.

·        Польові установки: інноваційні системи вводу / виводу і промислові з'єднувачі забезпечують ефективну передачу енергії і даних.

·        Пристрої та з'єднання: з'єднувачі для друкованих плат або корпуси для електронних пристроїв: Ви знайдете відповідне рішення.

·        Системні рішення: модульність, якість та надійність, величезний досвід компанії та інженерної спільноти допомагають знайти оптимальне рішення для будь-якого проекту.

EduNet. Міжнародна освітня мережа

У світі, що глобалізується, єдиний спосіб бути спішним — об’єднуватися та спільно працювати заради майбутнього.

Освітні програми країн світу дуже різняться, вони реалізують національні правила  в галузі викладання та наукових пошуків, слідкують локальним традиціям. Болонський процес, розпочатий у 1999 році, прагне до створення єдиної освітньої системи. Однак світового панування ще не здобуто. З іншого боку, багаторічний досвід показує, що тісний зв'язок і діалог між промисловістю і університетами мати позитивний ефект для всіх зацікавлених сторін. Ця синергія може бути збільшена на сьогоднішній день міжнародної передачі знань і технологій.

* синергія — підсумовуючий ефект кількох факторів, сума яких дає більший ефект, ніж кожний фактор окремо.

Зараз освітня мережа EduNet об’єднує понад 70 університетів з 23 країн світу, їх число постійно збільшується.

Ідею цієї мережі можна описати трьома основними цілями:

1.      висвітлення останніх трендів в галузі автоматизації;

2.      створення засобу передачі знань між університетами та компанією в сферах навчання та підготовки спеціалістів;

3.      культурна різноманітність та взаємодія як основа для підвищення загальної ефективності.

Phoenix Contact в якості всесвітньо відомого підприємства в в галузі електротехніки та автоматизації технологій робить свій внесок у примноження світових знань:

·        проводить курси підвищення кваліфікації для викладачів і науковців

·        забезпечує університети устаткуванням для автоматизацією технологічних процесів (апаратне та програмне забезпечення)

·        сприяє міжнародній передачі знань між університетами

·        сприяє міжнародному обміну студентами

·        організовує і проводить симпозіуми та щорічні конференції для членів

·        працює над розвитком і створенням навчально-методичних матеріалів

·        бере участь у розробці міжнародних стандартів для кваліфікаційних модулів у галузі автоматизації технологічних процесів

·        консультує і підтримує партнерів через контактних осіб

·        забезпечує координацію обмін інформацією з міністерствами та університетами-??партнерами щодо стратегії та планування подальших освітніх проектів

·        ініціює як національні, так і міжнародні науково-дослідні проекти

Завдяки участі у програмі EduNet кожен університет-партнер має доступ до найновіших досягнень в галузі автоматизації як з практичного боку, та і методик і способів викладання. База знань та матеріалів постійно розширюється та поповнюється силами як компанії, так і університетів. Кордони між навчальними закладами стираються, новітні необхідні знання стають доступними всім бажаючим. Тісний зв’язок компанії та промислових підприємств є запорукою актуальності знань, набутих студентами. Що, в свою чергу, забезпечує промисловість кваліфікованими кадрами, відразу готовими до практичної діяльності, а людство загалом — новому кроку в майбутнє.

 

 

EduNet conference

Технічне та особисте спілкування — шлях до успіху

(с) Клаус Хенгсбах, голова відділу дидактики PhoenixContact                

Кількість студентів, які ще кілька років тому інтенсивно вивчали сучасні технології автоматизації, надані Phoenix Contact, вже досягла відмітки 25000 учасників. Багато випускників по завершенню навчання почати працювати в промисловості і застосовувати набуті ними знання.  Деякі з них об’єдналися у групи зі своїми колегами для спільних проектів, інші створюють системи та інтегральні автоматизовані комплексі. Всі вони роблять свій внесок в розвиток економіки своїх країн.

Науковці, викладачі та тренери, так само як і університетські партнери в промисловості, роблять все можливе для обміну актуальними знаннями. І так буде й в майбутньому. В цьому плані EduNetбере на себе важливу роль дослідника, виробника та посередника. Члени EduNet— це міжнародна спільнота професіоналів, що прагне дати студентам сучасні технічні знання та підготувати до старту успішної кар’єри. Саме тому важливо розпочати діалог між промисловістю та наукою, між підприємствами та університетами.

            Внесок промисловості — в створенні практичних лабораторій з потрібними технологіями, забезпеченні спеціалістів необхідними поглибленими знаннями і висвітленні важливих прикладів, де і як технологія працює зараз і де її можна застосувати завтра.

Навчальні заклади використовують вже відомі власні знання та набуті від спеціалістів практиків та на основі цього створюють нові знання, розширюючи горизонти відомого. Зрештою,  це повертається у практичну галузь новими технологіями. Така оптимальна система відносин між теорією та практикою є золотим шляхом до успіху, де виграє кожна сторона.

Як і об’єкти автоматизації, EduNet інколи має справи з відхиленнями та збуреннями. Оптимізувати цей «контур керування» для всіх зацікавлених сторін — реальний виклик. Чим більше інформації матимуть члени та чим менше буде темних плям у спілкуванні між сторонами — тим менше збурень діятиме на освітню мережу.

Саме тому життєво необхідне спілкування, обмін знаннями та інформацією, зустрічі. Заради цього Phoenix Contact покладає свої можливості як компанії, так само як і таланти своїх співробітників, заради спільної мети спільноти EduNet.

Разом з зацікавленістю, світовим досвідом та вміннями членів EduNet освітня мережа та спільнота спеціалістів галузі автоматизації досягне величних успіхів.   

            Конференція об’єднала учасників програми EduNetз усього світу. Викладачі, науковці, інженери та менеджери, пов’язані єдиною метою розвитку галузі, зібралися у місті Бад Пірмонт, в штаб-квартирі Phoenix Contact Electronics, щоб обговорити важливі питання. Круглий стіл, організований модераторами компанії, окреслив ряд моментів, як-то: тріада тісної співпраці освіти, індустрії та бізнесу, сучасні тенденції галузі, обмін досвідом між учасниками, заплановані на рік вперед заходи.

            На конференції багато уваги було приділено як поточному стану галузі автоматизації, так і її майбутньому. Phoenix Contactвиклав власне бачення розвитку галузі, тенденціям та очікуванням. У ході конференції розкриті передумови та наслідки нової технічної революції, на порозі якої стоїть людство. Слідом за індустріалізацією та станками, впровадженням конвеєрного виробництва, а потому — комп’ютеризації та автоматизації промисловості, йде нова епоха: Industrie4.0. Виробництво виходить в інтернет. Машина стає не просто інструментом та помічником робітника, а стає частиною світової мережі. Об’єднані інформаційними каналами станки, товари, машини, навіть цілі фабрики та заводи обмінюватимуться інформацією для оптимізації технологічних та бізнес-процесів. І автоматизація як невід’ємна частина технологічного процесу знаходиться на передовій цієї революції.

Разом з цим змінюються і вимоги до спеціалістів в галузі автоматизації. Поряд з традиційним набором знань, які отримують випускники університетів, все більшої ваги набуватимуть інформаційні технології (IT). Виші, які зможуть йти в ногу з часом і забезпечити своїх вихованців такими знаннями, виграють у конкуренції на освітньому ринку. А вчорашні студенти, що пройдуть школу сучасної автоматизації, стануть спеціалістами, гідними свого часу.

            НТУУ «КПІ», зокрема кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів, яка була ініціатором приєднання університету до плеяди учасників EduNet, за активну участь у роботі конференції та значний потенціал для освітньої мережі, нагороджена відзнакою Phoenix Contact та EduNet.

Матеріал підготовано на основі виступу голови відділу дидактики Phoenix ContactКлауса Хенгсбаха та власних вражень співробітника НТУУ «КПІ» від всесвітньої конференції EduNet.

fb vk youtube

Автоматизація Теплоенергетичних Процесів / Теплоенергетичний факультет НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Контакти

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 6.

8-й поверх навчального корпусу №5.

044 204-80-84 (85)


Інтерактивна мапа: