1. Voloshchuk, V.A.; Nekrashevych, O.V.; Bohza, M.S.; Hikalo, P.V. DYNAMIC CHARACTERISTICS OF AN AIR-SOURCE HEAT-PUMP SYSTEM. Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Technical Sciences 2023, 2, 36–44, https://doi:10.32782/2663-5941/2023.3.2/07.
 2. Voloshchuk, V.A.; Nekrashevych, O.V.; Bohza, M.S.; Hikalo, P.V. DYNAMIC CHARACTERISTICS OF AN WATER-SOURCE HEAT-PUMP SYSTEM. Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Technical Sciences 2023, 6, 36–44 – (прийнята до публікації)
 3. Voloschuk, V.; Gullo, P.; Stepanets, O.; Nikiforovich, E. Exergy-Based Sizing of a R290 Air-To-Water Reversible Heat Pump for Space Heating and Cooling Purposes. In Proceedings of the 36th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS 2023); ECOS 2023: Las Palmas De Gran Canaria, Spain, 2023; pp. 851–862. https://doi.org/10.52202/069564-0077 . (Scopus).
 4. Voloshchuk, V.; Gullo, P.; Nekrashevych, O. Simultaneous Thermodynamic and Economic Enhancement of Heat Pumps Based on a New Method for Avoidable Irreversibility Assessment. IJEX 2022, 38, 158, https://doi.org/10.1504/IJEX.2022.123598. (Scopus, Q3).
 5. Voloshchuk V, Gullo P, Nikiforovich E. Advanced Exergy Analysis of Ultra-Low GWP Reversible Heat Pumps for Residential Applications. Energies. 2023; 16(2):703. https://doi.org/10.3390/en16020703. (Scopus, Q2).
 6. Buyak, N.; Deshko, V.; Bilous, I.; Biriukov, D.; Voloshchuk, V. Applying dynamic energy and exergy analysis to a building envelope. IJEX 2023, 38, 158, https://doi.org/10.1504/IJEX.2022.123598. (Scopus, Q3)
 7. Некрашевич, О., & Волощук, В. (2022). Ексергетичне діагностування неполадок у компонентах теплового насосу у змінних режимах роботи. Automation of Technological and Business Processes, 14(4), 27-34. https://doi.org/10.15673/atbp.v14i4.2433 (наукове фахове видання категорії Б);
 8. Voloshchuk, V., Gullo, P. and Nekrashevych, O. (2022) ‘Simultaneous thermodynamic and economic enhancement of heat pumps based on a new method for avoidable irreversibility assessment’, Int. J. Exergy, Vol. 38, No. 2, pp.158–175. (іноземне видання, SCOPUS Database). https://doi.org/10.1504/IJEX.2022.123598.
 9. Voloshchuk, V., Gullo, P., Nikiforovich Eu., Buyak, N.  Simulation and Exergy Analysis of a Refrigeration System Using an Open-Source Web-Based Interactive Tool—Comparison of the Conventional Approach and a Novel One for Avoidable Exergy Destruction Estimation. Appl. Sci. 2021, 11 (23), 11535. (іноземне видання, SCOPUS Database). https://doi.org/10.3390/app112311535.
 10. Волощук В.А. Застосування хмарної платформи Colaboratory для реалізації ексергетичного аналізу теплонасосних установок / В.А. Волощук, С.В.Любицький, І.А. Поліщук, М.А.Поліщук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – Том 32 (71), № 5. – 2021. С.168-176. (наукове фахове видання). 
 11. Волощук В.А. Ексергетичне оцінювання когенераційної установки з урахуванням змінних режимів роботи / В.А. Волощук, О.В. Некрашевич, П.В. Гікало // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – Том 32 (71), № 5. – 2021. С.177-183. (наукове фахове видання). 
 12. Волощук В.А. Моделювання об’єктів теплоенергетики методами термодинамічного аналізу [Текст] / В.А. Волощук, Є.І. Никифорович // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2021, № 1 (135). – С. 53–58. (наукове фахове видання).  
 13. Волощук В.А. Ексергетичний аналіз перехідних процесів баків-акумуляторів [Текст] / В.А. Волощук, О.В. Некрашевич, С.В. Любицький. // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – № 1(3). – С. 42–48. (наукове фахове видання). 
 14. Волощук, В., Некрашевич, О., & Ханко, А. (2020). Методи високоефективного людино-машинного інтерфейсу. Automation of Technological and Business Processes, 12(4), 12-21. https://doi.org/10.15673/atbp.v12i4.1930, https://journals.onaft.edu.ua/index.php/atbp/article/view/1930, (фахове видання України).
 15. Некрашевич, О. В., Волощук, В., & Ковриго, Ю. М. (2020). Застосування критеріїв поглибленого ексергетичного аналізу для обгрунтування рішень з підвищення енергетичної ефективності теплонасосної установки на стічних водах. Automation of Technological and Business Processes, 12(2), 21-28. (наукове фахове видання).
 16. Voloshchuk V., Polishchuk M. Exergy-based control strategy in a dwelling ventilation system with heat recovery. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska 2020, 10(2), 44-47. (іноземне видання). https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos/article/view/933
 17. Voloshchuk V., Gullo P., Sereda V. Advanced exergy-based performance enhancement of heat pump space heating system. Energy 2020; 205: 117953. (іноземне видання, SCOPUS Database). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544220310604#
 18. Deshko V., Buyak N., Bilous I., Voloshchuk V., Reference state and exergy based dynamics analysis of energy performance of the “heat source – human – building envelope” system. Energy 2020; 200: 117534. (іноземне видання, SCOPUS Database). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544220306411
 19. Арзікулов Т.С. Виникнення та розвиток систем керування процесами горіння на основі засобів комп’ютерного зору та обробки зображень / Т.С. Арзікулов, Т.Г. Баган // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – Том 45, № 1. – 2023. – С. 55-63. (наукове фахове видання)
  DOI: https://doi.org/10.31649/1681-7893-2023-45-1-55-63
 20. Бунь В.П. Система вентиляції і кондиціонування повітря для палати в лікарні / В.П. Бунь, Т.Г. Баган // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – Том 34 (73), № 3. – 2023. – С. 77-82. (наукове фахове видання) DOI: https://doi.org/10.32782/2663-5941/2023.3.1/13
 21. Новіков П.В. Огляд сучасних схем регулювання контурами пиловугільних котлоагрегатів ТЕС при нестаціонарності їх динамічних характеристик / П.В. Новіков, О.Й. Штіфзон, О.С. Бунке, Т.Г. Баган, О.А. Плескач // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – Одеса, 2023. Том 15 № 2. – С.82-91. (наукове фахове видання)
  DOI: https://doi.org/10.15673/atbp.v15i2.2529
 22. Баган Т.Г. Використання спостерігачів стану для синтезу алгоритмів функціональної діагностики системи керування випарним апаратом / Т.Г. Баган, В.П. Бунь, О.В. Лаврушкін // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – Том 33 (72), № 2. – 2022. – С. 54-61. (наукове фахове видання)
  DOI: https://doi.org/10.32838/2663-5941/2022.2/09
 23. Баган Т.Г. Адаптивна система керування мікроклімату на базі теплового насосу / Т.Г. Баган, В.П. Бунь, Р.О. Безуглий // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – Том 33 (72), № 1. – 2022. – С. 66-73. (наукове фахове видання)
  DOI: https://doi.org/10.32838/2663-5941/2022.1/11
 24. Бунь В.П. Вибір визначальних діагностичних параметрів пароперегрівача прямоточного котлоагрегату з використанням методів теорії катастроф / В.П. Бунь, Т.Г. Баган // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – Том 32 (71), № 2. – 2021. – С. 78-83. (наукове фахове видання)
  DOI: https://doi.org/10.32838/2663-5941/2021.2-1/13
 25. Баган Т.Г. Синтез системи автоматичного керування температури пари прямоточного котлоагрегату з використанням нейроконтролера / Т.Г. Баган, В.П. Бунь, А.А. Ремінна // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – Том 32 (71), № 1. – 2021. – С. 38-44. (наукове фахове видання)
  DOI: https://doi.org/10.32838/2663-5941/2021.1-1/06
 26. Баган Т.Г. Нечіткий динамічний коректор для об’єктів із параметричною нестаціонарністю / Т.Г. Баган, М.Ю. Кузін // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. – Миколаїв, 2020. – № 1. – C. 61-67. (наукове фахове видання)
 27. Stepanets O. Model Predictive control application in the energy saving technology of basic oxygen furnace / O. Stepanets, Y. Mariiash // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. – 2020. -№10/2. – pp. 70-74.  (Index Copernicus)  https://doi.org/10.35784/iapgos.931
 28. Степанець О.В. Самодіагностика обладнання індивідуального теплового пункту як засіб оцінки стану його вузлів [Текст] / О.В. Степанець, В.О. Багінський // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. – 2021. – Т.32(71). – №3. – Ч.1. – C. 147-156.
 29. Stepanets O. Model Predictive Control Toolbox Design for Nonstationary Process / Y. Mariiash, O. Stepanets // KPI Science News. – 2021. –  P. 42-49. DOI: 10.20535/kpisn.2021.1.217992 (Фахове видання)
 30. Шевченко О.М. Розвиток системи автоматизованого моніторингу та аналізу енергоспоживання в КПІ ім. Ігоря Сікорського / О.М. Шевченко, М.М. Шовкалюк, О.В. Степанець,  В.Г. Швайко // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2021. –  №3. – C. 93-100.  https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2021.251265 
 31. Степанець О.В. Модельно-прогнозуючий регулятор дуттєвого режиму киснево-конвертерного процесу / О.В. Степанець, Ю.І. Маріяш // Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях» – 2021. –  №4(10). – C. 61-66.  doi.org/10.20998/2413-4295.2021.04.08 (Фахове видання)
 32. Юрчишин О. Я., Степанець О. В., Войтко С. В. Практика реалізації ініціатив цифрових інноваційних хабів в Україні як складова євроінтеграційного процесу / О. Я. Юрчишин, О. В. Степанець, С. В. Войтко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 44. С. 137-141. – ISSN 2413-9971 http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/44_2022ua/24.pdf (Фахове видання)
 33. Захарченко А. С., Степанець О. В. Математичне моделювання температурного режиму фанкойла / А.С. Захарченко, О.В. Степанець // Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях» – 2022. –  №3(13). – C. 11-17.  doi:10.20998/2413-4295.2022.03.02 (Фахове видання)
 34. Степанець О.В. Синтез модельно-прогнозуючого регуляторарежимудуття киснево-конвертерного процесу / О.В. Степанець, Ю.І. Маріяш // Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування» – 2022. –  №3-4(11-12). – C. 63-67.  doi.org/10.20998/2078-774X.2022.03.10 (Фахове видання)
 35. Маріяш Ю.І. Спосіб реалізації модельно-прогнозуючого керування параметрами режиму дуття киснево-конвертерного процесу в програмованому логічному контролері / Ю.І. Маріяш, О.В. Степанець, С.В. Любицький // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. – 2023. – Т.34(73). – №2. – Ч.1. – C. 186-192.  https://doi.org/10.32782/2663-5941/2023.2.1/30 (Фахове видання)
 36. Zakharchenko А. Digital Twin Value in Intelligent Building Development / A. Zakharchenko, O. Stepanets // Advanced Information Systems – 2023. – №2. – Т.7 – C. 75-86. https://doi.org/10.20998/2522-9052.2023.2.11 (Фахове видання)
 37. Novikov, P., Teslenko, O., Beldii, V., Evgen, L., Bunke, O. (2023). Review of Technologies of Thermal Energy Generation Using High Voltage Electrode Boilers in the Context of Their Application as Energy Load Regulator. In: Zaporozhets, A. (eds) Systems, Decision and Control in Energy V. Studies in Systems, Decision and Control, vol 481. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35088-7_18
 38. Гузь Д.Р., Штіфзон О.Й., Новіков П.В., Любицький С.В. (2023) Cистема моніторингу стану навколишнього середовища на базі IoT пристрою. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 34(73) №2 Ч.1. Вид. дім «Гельветика». 145-152. https://doi.org/10.32782/2663-5941/2023.2.1/23
 39. Бунке О.С., Новіков П.В. (2023). Комплексна методика стабілізації ККД сонячних елементів на основі полікристалічного і монокристалічного кремнію. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, Вип. 1. Вид. дім «Гельветика». 3-12. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2023.1.1
 40. Новіков, П. В., Штіфзон, О. Й., Бунке, О. С., & Батюк, С. Г. (2022). Вибір методу параметричної адаптації ПІ-регулятора для систем керування котлоагрегатів теплоелектростанцій надкритичних параметрів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(2 (116), 61–68. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.254116
 41. Бунке О.С., Новіков П.В. (2022). Механізми автоматизації сонячних батарей, як основи сучасного міста. Новітні технології, 1(13), 37-46. https://doi.org/10.52058/2524-0102-2021-1(13)-37-46. http://perspectives.pp.ua/index.php/nt/article/view/1322
 42. Novikov, P., Teslenko, O., & Lenchevsky, E. (2022). Еколого-енергетичні показники технології управління режимами об`єднаної енергосистеми України із використанням електричних теплогенераторів. Енерготехнології та ресурсозбереження, (1), 4-16. https://doi.org/10.33070/etars.1.2022.01
 43. Ленчевський, Є., Годун, О., & Новіков, П. (2021). Обгрунтування можливості забезпечення в об’єднаній енергосистемі України стабільності частоти на рівні енергооб’єднання ENTSO-E. Automation of Technological and Business Processes, 13(3), 22-30. https://doi.org/10.15673/atbp.v13i3.2147
 44. Бунке О.С. Методика оптимізації алгоритмів збору даних мережевими вузлами системи IoT [Текст] /О.С. Бунке, П.В. Новіков // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія «Технічні науки»– Херсон, 2021. Том 32(71) № 2.– С. 72-77.
 45. Новіков П.В. Синтез двоконтурної автоматичної системи регулювання з диференціюванням сигналу з проміжної точки [Текст] / П.В. Новіков, О.Й. Штіфзон, Я.А. Шило // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів.– Одеса, 2021. Том 13 № 1.– С. 18-26.
 46. Voloshchuk V. A. Advanced exergetic analysis of a heat pump providing space heating in built environment [Text] / V. A. Voloshchuk // Energetika. – 2017. – 63 (3). – P. 83–92.
 47. Voloshchuk V. A. Effect of variation of operational regimes in building environment on results of its energy and exergy assesments [Text] / V. A. Voloshchuk // Civil and Environmental Engineering Reports. – 2017. – 24 (1). – P. 145–158.
 48. Волощук В. А. Оцінка потенціалу стічних вод у теплонасосних установках індивідуального будинку / В. А. Волощук, О. О. Грицина, М. В. Бляшина, В. С. Жукова // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2017. – № 15 (1124). – С. 156–165.
 49. Волощук В. А. Поглиблений ексергетичний аналіз теплового насоса як елемента системи теплозабезпечення будинку з урахуванням сезонних коливань режимів роботи [Текст] / В. А. Волощук // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 10(1232). – С. 59–65. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-774X. – doi: 10.20998/2078-774X.2017.10.08.
 50. Safonyk A. P. Mathematical modelling of heat and mass transfer processes in wastewater biological treatment systems [Text] / A.P. Safonyk, O.O. Hrytsyna, V. A. Voloshchuk, V.V. Sereda // Bulgarian Chemical Communications. – 2018. – Vol. 50, Special Issue K. – P. 73–77.
 51. Safonyk A. P. Spatial modeling of multicomponent pollution removal for liquid treatment under identification of mass transfer coefficient [Text] / A.Ya. Bomba, A.P. Safonyk, V. A. Voloshchuk // Math. Comput. – 2018. – Vol. 5, No. 2. P. 108-118.
 52. Ковриго Ю.М. Двоканальний нечіткий контролер для регулювання технологічних параметрів в умовах нестаціонарності динамічних характеристик об’єкта керування [Текст] / Ю.М. Ковриго, П.В. Новіков // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – Одеса. 2019.Том 11, №1.-с.4-13.
 53. Ковриго Ю.М. Применение метода динамической коррекции в системах регулирования инерционными технологическими об’єктами [Текст] / Ю.М. Ковриго, А.С. Бунке, П.В. Новиков // Science Rise. – 2016. №1(2).-с.21-27.
 54. Ковриго Ю.М. Fuzzy-регулятор для керування інерційними технологічними параметрами котлоагрегату ТЕС [Текст] / Ю.М. Ковриго, О.С. Бунке, П.В. Новіков // Nauka i Studia. – NR 8(169). – 2017. -с.76-84.
 55. Ковриго Ю.М. Аналітична модель рівня в проміжному бункері пилу парового котла [Текст] / Ю.М. Ковриго, О.С. Бунке, Р.П. Саков // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – №5(102). – 2018.
 56. Ковриго Ю.М. Синтез робастного регулятора для объектов с изменяющимися параметрами / Ю.М. Ковриго, Т.Г. Баган // Доклады БГУИР – Минск. – 2015. – № 2 (88). – С. 168-171.
 57. Теоретические аспекты системного анализа автоматизированных вентильных преобразователей / Смирнов В.С., Самков А.В., Ковриго Ю.М., Лизанец В.В., Штифзон О.И. // Гідроенергетика України. – 2018. – № 1-2. – С. 57-62.
 58. Смірнов В.С. Концептуальні аспекти білінійного моделювання інваріантних перетворювальних систем відновлювальної енергетики / Смірнов В.С., Штіфзон О.Й., Беленок Н.В., Лізанець В.В. // «Відновлювальна енергетика».– К.:ІВЕ НАНУ.– 2017 р.–№1(48).– С.6-13.
 59. Баган Т.Г. Проектування систем керування з регулятором на базі внутрішньої моделі з двома ступенями свободи / Т.Г. Баган // Східно-європейський журнал передових технологій – Харків, 2017. – Том 4 № 2 (88). – С. 27-33.
 60. Баган Т.Г. Синтез робастних систем керування на основі внутрішньої моделі / Т.Г. Баган // International research and practice conference “Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences”: Conference Proceeding, December 27-28, 2017. – Radom Poland, 2017. – С. 53.
 61. Shtifzon O. Development of the adaptive fuzzy-logic device for control system in conditions of parametric non-stationary plant / О. Shtifzon, P. Novikov, T. Bahan // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Т.1 № 2(91). – pp. 30-37.
 62. Баган Т.Г. Концептуальні аспекти синтезу систем керування перетворювачами автоматизованих автономних об’єктів / Т.Г. Баган, В.С. Смірнов, О.В. Самков, Д.В. Вайц // Праці Інституту електродинаміки НАН України – Київ, 2019. – Випуск 52. – С. 88-96.
 63. Баган Т.Г. Fuzzy-logic контролер для керування технологічними об’єктами / Т.Г. Баган, М.Ю. Кузін // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – Київ, 2019. – № 2. – С. 7-14.
 64. Степанець О.В. Інтеграція технології Z-Wave в інформаційний простір промислової автоматизації за допомогою OPC UA / О.В. Степанець, Піргач В.Є. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки – 2018. – Т.29(68). – №3. – Ч.2. – C. 1-7.
 65. Stepanets O. The analysis of influence of technical features implementation pid-regulator on the automatic control system dynamics / O. Stepanets, Yu. Mariiash // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. -№3/2(93). – pp. 60-69.
 66. Пиргач, Ю. С. Метод оптимизации “Grey Wolf” в задачах автоматизации систем вентиляции чистих помещений / Ю. С. Пиргач, А. В. Степанец // Вестник НТУ «ХПИ», Серия: Новые решения в современных технологиях. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2018. – № 26 (1302). – Т. 2. – С. 37-44. – doi:10.20998/2413-4295.2018.26.30.
 67. Степанець О.В. Роль автоматизації в оптимізації конкурентоздатного промислового виробництва / О.В. Степанець, К.А. Ніколаєва // Nauka i studia – 2018. –  №16(196). – C. 98-110.
 68. Степанець О.В. Вплив IIoT на розвиток автоматизації будівель / О.В. Степанець, А.С. Захарченко // Nauka i studia – 2019. –  №7(196). – C. 83-91.
 69. Stepanets O. Application Of Fault-Tolerant Automatic Control Systems On Thermal Power Plants / O. Stepanets, D/ Shram // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки – 2019. – Т.30(69). – №5. – Ч.1. – C. 166-172. https://doi.org/10.32838/2663-5941/2019.5-1/27
 70. Бунке О.С., Саков Р.П., Новіков П.В. Проблеми та передумови вдосконалення автоматизації процесів управління ТЕЦ. Міжвузівський збірник “НАУКОВІ НОТАТКИ”. Луцьк, 2018. Випуск No 61. – С. 20-26.
 71. Бунке О. С.  Інформаційні засоби для автоматизації бізнес-процесів промислових підприємств. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» № 33, 2018
 72. Бунке О.С. Переваги хмарних технологій при використанні у internet of things (IOT). Науковий журнал Технічні науки та технології № 1 (15), Чернігів 2019, с.127
 73. Boon,A.Tkachenko,P.Tkachenko. Using of mobile applications in the pharmacological correctionof rheumatoid arthritis. ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed.Volume 12, Issue 13,2016;
 74. Бунь В.П. До вибору протоколу серіалізації при розробці програмного забезпечення SCADA системи / Грудзинський Ю.Є., Бунь В.П. // Міжнародний науково-теоретичний журнал «News of Science and Education». — 2018. — № 2. —  С.94-99
 75. Бунь В.П. Применение методов теории катастроф для анализа физических процессов в теплоэнергетике / Бунь В.П., Грудзинский Ю.Е., Герасименко Л. // Международный научно-теоретический журнал «News of Science and Education». — 2018. — № 2. — С. 46-51.
 76. Golinko Mathematical Model of Heat Exchange for Non-stationary Mode of Water Heater / I. Golinko, I. Galytska // International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications 2019: Advances in Computer Science for Engineering and Education II, pp 58-67.
 77. Кулаков, Г.Т. Инвариантная система автоматического регулирования с использованием промежуточного сигнала теплоэнергетического параметра / Г.Т. Кулаков, А.Н. Кухоренко, И.М. Голинко // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. –2015, № 1. – С. 62–72.
 78. Голінко, І.М. Промислове приміщення як динамічний елемент системи керування штучним мікрокліматом / І.М. Голінко, І.Є. Галицька // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2018. № 18, С. 104–114.
 79. Голінко, І.М. Методологія розробки програмного забезпечення для систем керування штучним мікрокліматом / І.М. Голінко  // Вісник інженерної академії України. – 2018. № 4, С. 51–55.
 80. Грудзинський Ю.Є., Харченко Д.Ю. Деякі питання запобігання інцидентам при зовнішніх кібератаках на автоматизовану систему керування котлоагрегатом системи опалення. Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 16 (1292). – С. 112-116
 81. Грудзинський Ю.Є., Шулепа А.М. Особливості оцінки ризику в автоматизованих системах керування технологічними процесами. Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 16 (1292). – С. 117-121.
 82. Исследование способов построения средств контроля наличия и направления движения воды в трубах шахтных водоотливных установок. /Ларин В.Ю., Чичикало Н.И., Розоринов Г.Н., Ларина Е.Ю., Пилькевич Ю.Г.// Уголь Украины. №1-2 (733-734)  2018. С. 22 – 28.
 83. Моделювання процесу візуалізації гомеостазу людини. HN Rozorinov, NI Chichikalo, E Yu Larina, MS Trush. / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях. № 9 (1285), 2018. С. 134 – 140.
 84. E Nestrugina, E Larina, N Chichikalo. INFORMATIONAL TECHNOLOGY OF INFORMATION COLLECTION ABOUT THE HUMAN SUPPORT-MOVEMENT SYSTEM CONDITION//Вестник ДонНУ. Сер. А: Естественные науки. – 2017. – № 1 . С. 70 – 76.
 85. Design of Flight Simulator Components in Lab VIEW. Katerina Larina, Vitalii Larin, Nina Chichikalo, Iana Sawitskaya, Volodymir Kharchenko. CADSM 2017,21-25 February, 2017, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), UKRAINE.
 86. Новіков П.В. Fuzzy-контролер підтримання мікроклімату в приміщенні за значеннями індексу дискомфорту [Текст] / П.В. Новіков, О.В. Степанець, Р.П. Саков // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів.– Одеса, 2017. Том 10 № 4.– С. 76-83.
 87. Поліщук І.А. Адаптивне керування інерційними квазістаціонарними об’єктами /   Б.О. Шпарук, І.А. Поліщук // Молодий вчений – Херсон, 2017 – №4 – с.577-582.
 88. Поліщук І.А. Забезпечення живлення шкафів телемеханіки кранових пунктів за допомогою фотоелектричних станцій / В.В. Дядюра, І.А. Поліщук // Молодий вчений – Херсон, 2018 – №10 – с.422-424.
 89. Поліщук І.А. Використання MQTT протоколу. Принцип роботи та налаштування / І.А.Поліщук, Є.С.Кошмак // Молодий вчений – Херсон, 2018 – №5 – с.378-382.