• Пат №67725 Спосіб автоматичного регулювання параметрів інерційних об’єктів із запізнюванням /Ю.М.Ковриго, М.А.Коновалов, О.С.Бунке// бюл.№5/2012;
  • А.с. Комп’ютерна програма “багатоканальний цифровий регулятор на основі моделі об’єкта керування для технологічних процесів” / О.В.Степанець. – №41709;заяв.09.11.2011, опубл. 10.01.2012;
  • Пат. 54042 Україна, Універсальний мікропроцесорний контролер / Ю.М.Ковриго, М.А.Коновалов, І.М.Голінко, О.С.Бунке; Заявник та власник Національний технічний університет України “КПІ”. – № u 2010 04874; заявл.23.04.2010; опубл.25.10.2010, Бюл. №20. – 8 с.:іл.;
  • Пат №44799 від 12.10.2009, Регулюючий мікропроцесорний контролер / Ю.М.Ковриго, М.А.Коновалов, І.М.Голінко, О.С.Бунке;
  • Пат u200911858, Отоплювальний пристрій / К.С.Крижанівський // – 3 с.:іл.;
  • Пат №25586 Пристрій для виміру температури розплавів / Л.Ф.Жуков, О.Л.Гончаров, М.І.Смирнов, О.Й.Штіфзон // бюл. №12/2007.