У співавторстві з доктором технічних наук, в.о. завідувача кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів Волощуком В.А. вийшла друком монографія «Ексергетичний аналіз систем створення теплового комфорту у будівлях».

Робота присвячена розвитку та застосуванню методів ексергетичного аналізу для систем створення теплового комфорту у будівлях. Проаналізовано сучасні методи, критерії та параметри оцінювання теплоенергетичних систем на основі ексергетичного підходу. Представлено сучасні тенденції техніко-технологічних рішень в сфері теплозабезпечення. Особлива увага приділяється моделям теплового комфорту людини. Запропоновано реалізацію поглибленого ексергетичного аналізу теплонасосної установки у складі системи теплопостачання будинку. Із використанням методології ексергоекономічного аналізу, на прикладі системи централізованого теплозабезпечення міського району, показано обґрунтування вибору типу та характеристик джерела теплозабезпечення.

Дана монографія призначена для наукових, педагогічних і інженерно-технічних працівників навчальних закладів, спеціалістів зайнятих у сфері ефективного використання енергоресурсів, а також для аспірантів і студентів старших курсів університетів відповідних спеціальностей.

Дякуємо рецензентам за схвальні відгуки!

Монографію підготовлено в рамках виконання державного проекту «Розроблення техніко-технологічних схем та систем керування теплозабезпечення населених пунктів на основі термодинамічних підходів».