Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології = Industrial Revolution 4.0 + Computer Science for All Initiative

Четверта Промислова Революція / Industrial Revolution 4.0 – це офіціальна політика асоціації промисловців Германії, федерального уряду Германії, керівних органів Євросоюзу. Четверта промисловість / Industry 4.0 – це результат Industrial Revolution 4.0 промисловості.

Перша індустріальна революція – паровий двигун і механізоване мануфактурне виробництво. Друга промислова революція – електрифікація і масове конвеєрне виробництво. Третя промислова революція – комп’ютеризація і інформатизація виробництва. Четверта промислова революція – кібернетизація та інтернетизація промислових і побутових технологій.

Інструментарій Industrial Revolution 4.0 – це комп’ютеризація, програмування та інтернетизація автоматизованого управління. Industry 4.0 – це Internet of Things (IoT) & Internet of Services (IoS).

Computer Science for All Initiative – Ініціатива «Комп’ютерні науки для всіх» – ініціатива президента США, яка передбачає шкільне та інститутське вивчення програмування як четвертої базової комунікативної здатності людини (на додаток до трьох наявних: слухання; мовлення; читання). Ця ініціатива – підгрунтя імплементації рішень Industrial Revolution 4.0.

Кібер-фізична система – основне поняття Industry 4.0 – автоматизована (кібер) реальна фізична система, яка програмується користувачем під визначену функціональність і комунікує з іншими кібер-фізичними системами та користувачами на основі технологій інтернет.

Розумне підприємство / Smart Factory – промислове підприємство майбутнього – кібернетичне підприємство – основа майбутньої Industry 4.0.

Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології – це Industrial Revolution 4.0 на марші. Автоматизація – обов’язкова умова ефективної і безаварійної експлуатації теплоенергетичних агрегатів (технологічних об’єктів управління – ТОУ).

АСУТП – програмно-технічний комплекс (ПТК), який є інструментом оператора-технолога в управлінні ТОУ. АСУТП перетворює ТОУ в АТК – автоматизований технологічний комплекс, який керується людиною або функціонує безлюдно. Сучасний АТК є комп’ютерно-інтегрованою технологією – кібер-фізичною системою, в якій використовуються сучасні комп’ютерні технології (програмування, інтернет, бази даних). Автоматизований Технологічний Комплекс (технологічний процес + автоматизована система управління) – це кібер-фізична система на Smart Factory. АТК як комп’ютерно-інтегрована технологія – це і є технологічна сучасність нашої спеціальності.

АТК як кібер-фізична система – серцевина четвертої промислової революції, що потужно розгортається на наших очах в постіндустріальних країнах. Повністю автоматизоване (тобто вже навіть автоматичне і роботизоване) «розумне» підприємство – основа нової промисловості Industrial 4.0. Інструментарій революції Industrial Revolution 4.0 – це комп’ютеризація, програмування та інтернетизація управління (Internet of Things & Internet of Services).

Industrial Revolution 4.0 визначена промисловістю і урядом Германії (= Євросоюзу) як основний пріоритет технологічної модернізації і технологічних інновацій. В руслі цієї тенденції знаходиться і ініціатива президента США «Computer Science for All Initiative», яка передбачає шкільне та інститутське вивчення програмування як четвертої базової комунікативної здатності людини (на додаток до трьох наявних: слухання; мовлення; читання).