ПЛК розвивалися різними шляхами залежно від виробника. Програмне забезпечення та методи обробки даних можуть сильно відрізнятися від платформи до платформи. Через це Міжнародна електротехнічна комісія (IEC) у 1982 році створила відкритий стандарт, який визначає, як має виглядати обладнання, програмне забезпечення, комунікації, безпека та інші аспекти програмованих контролерів. Після того, як національні комітети розглянули перший проект, вони вирішили, що він надто складний, щоб розглядати його як один документ. Спочатку вони розділили його на п’ять розділів:

Частина 1 – Загальні відомості

Частина 2 – Вимоги до обладнання та тестування

Частина 3 – Мови програмування

Частина 4 – Інструкції користувача

Частина 5 – КомунікаціЇ.

Третя частина, IEC 61131-3, визначає мови, які використовуються в програмуванні. Він описує дві графічні мови та дві текстові мови, а також інший графічний метод організації програм для послідовної або паралельної обробки.

Графічні мови — це сходова логіка (LAD) і функціональна блок-схема (FBD). Текстовими мовами є структурований текст (ST) і список інструкцій (IL). Організаційний метод, описаний вище, — це послідовні функціональні діаграми (SFC), які також є графічними. Додатковою мовою розширення є безперервні функціональні діаграми (CFC), які дозволяють вільно розміщувати графічні елементи; його можна розглядати як розширення SFC.

Пропонуємо розглянути приклади ілюстрації п’яти мов програмування IEC; де використовуються загальні адреси, а логіка показує вибір автоматичного та ручного режимів разом із циклом увімкнення таймера. Ці приклади не походять із реальної мови програмування чи бренду, а призначені для ілюстрації використання мов.

Джерело: https://www.controleng.com/articles/plc-programming-language-fundamentals-for-improved-operations-maintenance/