В.о. зав кафедри Волощук В.А. в рамках підвищення професійного рівня за програмою кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС+» з 01.03.20 по 07.03.20 відвідав Сілезький технологічний університет м. Глівіце (Республіка Польща) https://www.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx.

Стажування відбулося на кафедрі теплоенергетичних технологій, де, зокрема, професором Яном Шаргутом була заснована та успішно розвивається наукова школа світового рівня з ексергетичного аналізу.

Волощук В.А. представив колективу кафедри інформацію щодо наукової діяльності та навчальний процес у КПІ ім. Ігоря Сікорського загалом та на теплоенергетичному факультеті зокрема. Також Волощуком В.А. було презентовано результати досліджень присвячених застосуванню поглибленого ексергетичного аналізу в задачах підвищення ефективності теплонасосних установок систем теплозабезпечення.

Впродовж тижня було організовано та проведено низку зустрічей із окремими науковими групами з метою ознайомлення із їх роботою та визначення можливостей співпраці.

Зокрема була проведена зустріч із науковою групою Jacek Smoika https://www.researchgate.net/profile/Jacek_Smolka, де було представлено напрацювання із створенням та дослідженням охолоджувальних машин із використанням СО2 та ежекторних технологій. Зроблено домовленості щодо проведення спільних робіт з ексергетичного аналізу таких установок.

Також Волощук В.А. ознайомився з напрацюваннями групи та обговорив можливість застосування сучасних комп’ютерних пакетів (EBSILON, Dymola, Modelica, Matlab, EES) в створені та реалізації моделей динаміки теплоенергетичних об’єктів.

Доктор Jacek Kalina https://www.researchgate.net/profile/Jacek_Kalina представив матеріали у задачах створення та дослідження когенераційних технологій.

Професор кафедри теплоенергетичних технологій Wojciech Stanek https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Stanek надав матеріал щодо застосування методів ексергетичного аналізу для діагностики теплоенергетичних об’єктів. Досягнуто домовленості із виконання спільних робіт в цьому напрямку.

Доктор Wojciech Adamczyk https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Adamczyk представив матеріали, лабораторію та використання пакету LabVIEW, що використовується для збору даних та управління приладами в промисловій автоматизації на різних операційних платформах. Дана технологія може використовуватися у реалізації концепції «цифрових двійників».