Штіфзон Олег Йосипович

ст. викладач

Штіфзон Олег Йосипович у 1996 р. закінчив теплоенергетичний факультет НТУУ “КПІ” і працював в ГІВЦ Міністерства транспорту України на посаді керівника відділу мереж і телекомунікацій. В 1997 р. вступив в аспірантуру ФТІМС НАНУ, по закінченні якої працює на кафедрі. Автор більше 60 друкованих праць, у тому числі 2 патентів.

Паралельно з викладанням довгий час працював на посадах IT manager та Chief technical officer в крупних вітчизняних та закордонних компаніях.

Проводить дослідження у галузі сучасної теорії управління, новітніх алгоритмів ідентифікації та систем з самоналаштуванням.

Викладає дисципліни: “Комп’ютерні мережі та операційні системи”, “Теорія автоматичного керування”, “Сучасна теорія управління” та інші.

Автоматизація процесів керування
100%
Комп'ютерні мережі
100%
Автоматизація виробництва
100%
Теорія автоматичного управління
100%