Любицький Сергій Вікторович

ст. викладач

У 1996 р. вступив до НТУУ “КПІ”, який закінчив у 2002 р. за спеціальністю “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані процеси і виробництва”. Після закінчення університету працює на кафедрі, де займав посади інженера, асистента і старшого викладача. Паралельно з викладанням працював в декількох компаніях займаючись як питаннями промислової автоматизації, так і автоматизації виробництв та бізнес-процесів, розробкою програмного забезпечення.

За час роботи підготував і викладав курси: “Основи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем”, “Технології розробки програмного забезпечення”, “Комп’ютерне моделювання процесів і систем”.     Відповідальний за навчально-методичний напрямок роботи кафедри.

Займається питаннями застосування сучасних програмно-технічних комплексів в системах автоматизації, розробки програмного забезпечення, інтеграції АСУ ТП та АСУП. Приймає участь в наукових роботах кафедри і має в професійному доробку наукові статті, та методичні посібники.

SQL
100%
Проєктування баз даних
100%
C#
100%
Моделювання об'єктів керування
100%