Ковриго Юрій Михайлович

професор, к.т.н.

Ковриго Юрій Михайлович (народився 19.02.1945р.) – кандидат технічних наук, професор, завідуючий кафедрою автоматизації теплоенергетичних процесів (з 1990р.). В 1962 після закінчення Київського технікуму електроніки за спеціальністю “Апаратура автоматики і телемеханіки” він вступив до Київського політехнічного інституту, якій закінчив з відзнакою в 1967 р. за спеціальністю “Автоматизація теплоенергетичних процесів”. Після навчання в аспірантурі працює на посадах асистента, доцента, професора и завідуючого кафедрою АТЕП.

Область наукових інтересів Ю.М.Ковриго в перші роки охоплює питання розробки математичних моделей технологічних процесів з метою побудови систем автоматичного керування, цьому присвячені його дисертація (1972) і перші самостійні дослідження.

Після наукового стажування у 1979-1980рр. в Королівській Вищій Технічній школі у Швеції під керівництвом видатних вчених Т.Булина і К.Острема, де він вивчав сучасні методи ідентифікації і побудови систем керування, Ю.М.Ковриго повернувся на кафедру і ввів новий курс “Ідентифікація і моделювання систем керування”. Одночасно він проводить серйозні роботи – в області АСУ ТП ТЕС і АЕС та модального управління, на яких починали рости молоді вчені М.Ю.Ізгорев, В.П.Бунь, Ю.Є.Грудзинський, Є.В.Цимбалюк, Б.В.Фоменко, Т.Г. Баган, О.С.Бунке та ін..

Під його керівництвом на кафедрі розвивається школа сучасних комп’ютерних технологій керувення в енергетиці. В 1992 році за ініціативи Ю.М.Ковриго вперше в Україні була заснована і відкрита в КПІ спеціальність “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва”, за якою відбувається випуск інженерів, а з 2001 р. – магістрів.

Напрямки науково-педагогічної діяльності:

· комп’ютерні технології автоматизації промислових процесів в енергетиці;

· контроль і регулювання процесів тепло- і ресурсозбереження в комунальному господарстві;

· створення тренажерів, систем навчання і оцінки готовності персоналу ТЕС та АЕС;

· розробка засобів моделювання і дистанційного навчання для спеціалістів по автоматиці.

Проф.Ковриго Ю.М. – автор більш 200 наукових праць, навчальних посібників та винаходів (в тому числі, 4-х книг). Підготував шість кандидатів наук. Видатний спеціаліст, він є членом декількох Учених та експертних рад, заступником голови НМК МОН України та розробником стандарта на підготовку за напрямком “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, експертом міської комісії за впровадженням приладів обліку та регулювання тепла в житловому фонді м.Києва, академічним членом Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України, а також членом редколегій двох журналів.

Серед досягнень наукового колективу кафедри треба відмітити виконання під керівництвом Ковриго Ю.М. за Постановленням Кабінету Міністрів України восьмі Державних контрактів, в тому числі “Розробка і впровадження принципів побудови технічних засобів та типових рішень для систем автоматизації об’єктів муніципальної енергетики”, впровадження системи комп’ютерного обліку і керування теплоспоживанням в комплексі будов Адміністрації Президента України, введення в дію повномасштабного тренажеру енергоблоку 300МВт на Київській ТЕЦ-5 і впровадження інформаційно-діагностичної системи турбогенератора на ТЕЦ-6.

Професор Ковриго Ю.М. на протязі багатьох років викладає такі курси як “Теорія автоматичного керування”, “Технічні засоби автоматизації” і «Сучасні розділи ТАК», ввів зі створенням лабораторної бази на кафедрі викладання нових курсів “Моделювання та ідентифікація об’єктів керування” і “Тренажери і людино-машинні системи”. В нинішній час він приділяє багато уваги розвітку лабораторної бази кафедри, використанню сучасних методів моделювання в процесі вивчення курсу теорії автоматичного керування і розробці програмних та методичних засобів забезпечення самостійної роботи для систем дистанційного навчання.

Зі студентських років, коли грав у складі волейбольної команди ТЕФ (багаторазового чемпіона КПІ), і по нинішній час він регулярно займається волейболом та горними лижами.

Теорія автоматичного управління
100%
Ідентифікація і моделювання об'єктів керування
100%
Автоматизація технологічних процесів
100%