Батюк Сергій Георгійович

доцент, к.т.н.

Батюк Сергій Георгійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри АТЕП

Закінчив кафедру АТЕП ТЕФ КПІ.

Працював на технічних і керівних посадах в Київському інституті автоматики, в приватних компаніях «Поліматік» (Україна), «Армко» (Україна), «КонтролТех» (Чехія), «Логікон» (Україна), «Клінкманн-Україна» (Фінляндія), «RAUT-automatic» (Україна). Викладав в Київському енергетичному коледжі, Київському індустріальному коледжі, Всеукраїнському міжнародному університеті розвитку людини, на кафедрі АТЕП ТЕФ КПІ.

Захистив в Київському інституті автоматики дисертацію за темою “Синтез технічно оптимальної системи управління формуванням скляних труб методом горизонтального витягування”.

Професійні інтереси – цифровізація (автоматизація та інформатизація) технологічних процесів і промислових виробництв на платформі програмованих логічних контролерів (PLC/RTU) і розподілених HMI/SCADA/MES/BI-систем.

Викладає дисципліни з тематики автоматизації технологічних процесів і промислових виробництв, програмно-технічних засобів автоматизації, програмування в АСУТП. Створив першу на кафедрі лабораторію програмованих логічних контролерів.

Розвиває науково-практичну методологію імітаційного (програмного) моделювання автоматизованих технологічних комплексів (кібер-фізичних систем) на основі комплексного інженерного розрахунку АСУТП.

Автор більше 30 наукових і методичних робіт з автоматизації технологічних процесів і промислових виробництв і впровадження програмно-технічних комплексів АСУТП.

Знання, вміння і навички

  1. Створення автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП/PCS) в промисловості та енергетиці.
  2. Створення автоматизованих систем управління виробництвами (АСУВ/MES) і систем аналітичної звітності в промисловості та енергетиці.
  3. Програмування в АСУ. Програмування ПЛК Unitronics, CoDeSys, RAUT-automatic. Програмування HMI/SCADA/MES/BI-систем InTouch, System Platform, Dream Report, RAUT ESM.
  4. Створення програмно-технічних комплексів (ПТК) промислових АСУ на основі розподіленої клієнт-серверної архітектури. Реалізація кібербезпеки в ПТК як гарячого резервування, дублювання і реплікації програмно-технічних рішень.
  5. Імітаційне моделювання кібер-енергетичних систем (КЕС). Комплексний інженерний розрахунок КЕС. Моделювання технологічних процесів в симуляторі Matlab Simulink. Моделювання промислових виробництв в симуляторі Simio Software. Моделювання бізнес процесів в нотації ARIS EPC. SWOT-аналіз функціональності КЕС.
АСУТП/PCS в промисловості та енергетиці
100%
АСУВ/MES в промисловості та енергетиці
100%
CoDeSys, InTouch, System Platform, Dream Report, RAUT ESM
100%
Моделювання бізнес процесів
100%