Баган Тарас Григорович

доцент, к.т.н.

Баган Тарас Григорович, 1975 року народження, киянин. У 1997 р. закінчив теплоенергетичний факультет НТУУ “КПІ” і залишився працювати на кафедрі АТЕП інженером. Через рік продовжив своє навчання в аспірантурі університету, після закінчення якої працював асистентом, старшим викладачем, тепер – доцент кафедри АТЕП та учений секретар Вченої Ради ТЕФ. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Автоматизація процесів керування”. Продовжуючи вдосконалюватись, у 2019 році отримав вчене звання доцента.

Наукові інтереси охоплюють питання побудови та дослідження адаптивних і робастних систем керування. У професійному доробку має наукові статті, підручники та методичні посібники.

Викладає дисципліни, пов’язані з проектуванням систем автоматичного керування, а також CAD/CAE-системами. Постійно вдосконалює методи навчання, розробляє та впроваджує нові форми контролю набутих студентами знань. Захоплюється футболом, туризмом.

Проектування систем керування
100%
Стандартизація процесів проектування
100%
Автоматизація процесів керування
100%
CAD/CAE-системи
100%
Digital factory
100%