1. Система автоматизованого управління барабанним парогенератором. Використання алгоритму зі змінною структурою.
 2. Діагностика відмов системи автоматичного регулювання водогрійного котла
 3. Використання алгоритмів на основі нечіткої логіки для управління об’єктом із параметричною непостійністю
 4. Системи автоматичного регулювання з нейромережними регуляторами при випадкових збуреннях
 5. Синтез робастних АСУ теплоенергетичними об’єктами з використанням H2 методу.
 6. Синтез компенсатора збурення в цифрових комбінованих системах
 7. Автоматизація котлоагрегата ТПП-210А із використанням регулятора зі змінною структурою
 8. Система автоматичного керування енергоблоком ПГУ. Котел-утілізатор.
 9. Каскадно-незв’язна система регулювання.
 10. Синтез і аналіз системи діагностики відмов АСР пароводяного тракту.
 11. Система автоматичного керування паровим котлом малої потужності з імплементацією засобів тестування АСР на стадії розробки.
 12. Методи моделювання систем керування на прикладі системи штучного мікроклімату
 13. Система діагностики теплового стану обмотки статора турбогенератора.
 14. Синтез системи автоматичного управління з використанням методу динамічної корекції для керування інерційними технологічними об’єктами.
 15. Синтез робастної системи з внутрішньою моделлю управління на базі H∞- норми.