№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Назва дипломної роботи (проекту) українською та англійською Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника 
спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем

Група ТА-91
1 Агафонова Анастасія Костянтинівна Автоматизована система керування скловарної печі.

Automated control system of the glass furnace

доцент, к.т.н. Бунке О.С.
2 Бендаловський Володимир Володимирович Автоматизована система контролю якості дорожнього покриття.

Automated road surface quality control system

доцент, к.т.н. Бунке О.С.
3 Висотіна Олеся Олегівна Автоматизована система керування опалення за допомогою теплої підлоги.

Automated underfloor heating control system.

старший викладач Гікало П.В.
4 Волковий Владислав Володимирович Автоматизована система керування барабанною сушаркою

Automated drum dryer control system

старший викладач Любицький С.В.
5 Ворошилов Антон Ігорович Полігон імітаційного HIL-моделювання інформаційно-вимірювальних систем теплоенергетичних автоматизованих технологічних комплексів

***

Simulated HIL modeling polygon of information and measurement systems of heat energy automated technological complexes

Доцент, к.т.н. Батюк С.Г.
6 Глупак Тетяна Олександрівна Автоматизована система керування теплопунктом школи

Automated control system of the school heating station

старший викладач Штіфзон О.Й.
7 Дзюмак Владислав Сергійович Автоматизація твердопаливного водогрійного котла в тренажерному залі

Automation of a solid fuel hot water boiler in a gym

доцент, к.т.н., доцент Степанець О.В.
8 Кот Богдан Олегович АСК камінної топки з водяним контуром

Automated control system of the fireplace with a water circuit

доцент, к.т.н. Новіков П.В.
9 Куцоконь Микита Романович Автоматизована система керування опаленням виробничих приміщень

Automated control system for heating of the production premises

старший викладач Гікало П.В.
10 Малога Маргарита Андріївна АСК системи вентиляції на хімічному виробництві

Automated control system of the ventilation system at chemical production

старший викладач

Некрашевич О.В.

11 Панасюк Олександра Миколаївна АСК системи опалення приватного будинку з аеротермальним тепловим насосом

Automated control system of the heating system of a private house with an aerothermal heat pump

доцент, к.т.н. Новіков П.В.
12 Пустовіт Ігор Володимирович Автоматизація системи вентиляції складського приміщення

Automation of the warehouse ventilation system

старший викладач Гікало П.В.
13 Савчук Віталій Вікторович АСК мікрокліматом в офісному приміщенні

Automated control system of the microclimate in an office space

доцент, к.т.н. Новіков П.В.
14 Сідельніков Євген Олександрович Автоматизована система керування вентиляційною установкою з рециркуляцією

Automated control system of the ventilation unit with recirculation

доцент, к.т.н., доцент Бунь В.П.
15 Терещенко Кирило Миколайович Полігон імітаційного HIL-моделювання систем автоматичного регулювання теплоенергетичних автоматизованих технологічних комплексів

***

Simulated HIL modeling polygon of automatic regulation systems of heat energy automated technological complexes

Доцент, к.т.н. Батюк С.Г.
16 Тобілко Максим Олексійович Автоматизована система керування деаераторною установкою

Industrial control system of the deaerator plant

старший викладач Штіфзон О.Й.
ТА-92
17 Агаркова Дарина Андріївна АСК електродним парогенератором високої напруги з внутрішнім резервуаром

Automated control system of the high-voltage electrode steam generator with an inner vessel

доцент, к.т.н. Новіков П.В.
18 Аршанський Даніїл Ігорович Автоматизована система керування конденсаційним модулем нагріву

Automated control system of the condensing heating module

доцент, к.т.н., доцент Степанець О.В.
19 Бурбела Володимир Сергійович Автоматизована система керування котлом-утилізатором

Industrial control system of the waste-heat boiler

старший викладач Штіфзон О.Й.
20 Герасимов Олександр Олександрович Автоматизована система керування печі для випалювання цегли

Automated brick kiln control system

старший викладач Гікало П.В.
21 Гончар Анна Сергіївна Автоматизована система керування опаленням приватного будинку

Automated heating control system for a private house

асистент Захарченко А.С.
22 Гощицький Ярослав Валерійович Автоматизована система контролю та керування кліматом і обліку енергоресурсів в супермаркеті

Automated system for climate control and energy resource monitoring in a supermarket.

доцент, к.т.н., доцент Пупена О.М.
23 Гурський Олексій Тарасович Автоматизована система керування енергоефективного приватного будинку

Automated control system of an energy-efficient private house

доцент, к.т.н., доцент Бунь В.П.
24 Гуцало Антон Сергійович Автоматизована система керування сушарки камерного типу

Automated control system of a chamber-type dryer

доцент, к.т.н., доцент Бунь В.П.
25 Костючик Олексій Анатолійович Автоматизована система керування вентиляційною установкою з рекуперацією

Automated control system of the ventilation unit with recuperation

асистент, д.ф. Маріяш Ю.І.
26 Макаревич Андрій Вадимович Автоматизована система зволоження ґрунту

Automated soil moistening system

старший викладач Любицький С.В.
27 Моцаренко Іван Романович Автоматизована система керування підігрівача мережевої води

Automated control system of the network water heater

асистент, д.ф. Маріяш Ю.І.
28 Найдьон Костянтин Олександрович Автоматизована система керування газоперекачувальним агрегатом

Automated control system of the gas pumping unit

старший викладач Поліщук I.А.
29 Розумний Євгеній Юрійович Автоматизована система керування холодильної станції

Automated control system of the cooling station

старший викладач Поліщук I.А.
30 Росошик Владислав Олегович Автоматизована система керування мікроклімату в теплиці

Automated control system of microclimate in the greenhouse

доцент, к.т.н., доцент Баган Т.Г.
31 Сокол Павто Олександрович Автоматизована система керування теплопунктом спортклубу

Automated control system of the gym heating station

старший викладач Поліщук I.А.
32 Столбов Денис Валерійович Автоматизована система керування котлом на деревній трісці

Automated control system of the wood chip boiler

старший викладач Поліщук I.А.
33 Ткач Тарас Миколайович Автоматична система керування теплопунктом  багатоквартирного будинку;

Automatic control system for an apartment block heating station.

доцент, к.т.н., доцент Голінко І.М.
34 Усик Олександр Антонович Автоматизація системи кондиціонування будівлі

Automation of the building’s air conditioning system

доцент, к.т.н. Клименко О.М.
35 Шевченко Марія Григорівна Автоматизована система керування елеватором

Automated control system of the grain elevator

старший викладач Поліщук I.А.
36 Ярмола Матвій Олександрович Автоматизована система обліку руху транспортних засобів на парковці

Automated management system of the parking lot

старший викладач Любицький С.В.