Кафедра АТЕП / Діяльність / Навчально-методична робота / Методичні матеріали /

Ідентифікація та моделювання систем керування

Дисципліна “Ідентифікація та моделювання систем керування” є однією з базових дисциплін професійного циклу. Матеріал курсу базується на знаннях розділів курсів “Вища математика”, “Теорія автоматичного керування”, “Чисельні методи” та дисциплін з технології процесів галузі. Дисципліна надає знання, які є необхідними при вивченні окремих розділів професійно-орієнтованих дисциплін.

 


МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБ’ЄКТІВ КЕРУВАННЯ (навчальний посібник)

Докладніше ⇒

Ідентифікація та моделювання систем керування (методичні вказівки до виконання лабораторних робіт)

Докладніше ⇒

Ідентифікація багатомірних об’єктів керування за методом групового урахування аргументів (методичні вказівки до виконання лабораторної роботи)

Докладніше ⇒

Демченко В.А. "Автоматизация и моделирование технологических процессов АЭС и ТЭС" часть1 (навчальний посібник до виконання розрахункової роботи)

Докладніше ⇒

Програмне забезпечення тренажеру ”пароводяний тракт котла”

Докладніше ⇒

Програмне забезпечення до методу групового урахування аргументів

Докладніше ⇒

Список літератури

Докладніше ⇒
fb vk youtube

Автоматизація Теплоенергетичних Процесів / Теплоенергетичний факультет НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Контакти

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 6.

8-й поверх навчального корпусу №5.

044 204-80-84 (85)


Інтерактивна мапа: