Кафедра АТЕП / Абітурієнтам /

Вступ на 1 курс

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальностю «151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» та спеціалізацією:

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем

 

Конкурсні предмети для вступу на бакалавріат на основі повної загальної середньої освіти (ЗНО):

  • Українська мова та література;
  • Математика;
  • Фізика або іноземна мова.

 

Необхідні бали ЗНО:

 

Українська мова та література – не менше 100 балів

Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів

Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів

 

Особливості вступної кампанії

У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, результати яких  приймаються  лише  із  сертифікатів  зовнішнього  незалежного  оцінювання  2018  та  2019 року.

Додаткові бали від 1 до 20 відповідно за результатом участі у олімпіадах КПІ (математика, фізика) до одного із вказаних предметів ЗНО (на вибір). Сума не більше 200 балів.

Паралельна освіта в будь-якому ВНЗ;

Дві денні форми можливі, але не бюджет.

 

 

Подання документів: заяви

 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви: тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі: для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою, відповідно до Умов прийому; для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому; для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому; за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; у разі подання іноземного документа про освіту; у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом шостим пункту 6.4. розділу 6 цих Правил прийому; у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії закладу вищої освіти. Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. 

 

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. 

 

Кількість подання заяв на контракт не обмежується.

 

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів:

Термін

Дні

Години

01-09 липня 2019 року

Понеділок — п’ятниця

Субота - неділя

1400-1700

Вихідний

10-22 липня 2019 року

Понеділок — п’ятниця

900-1800

Субота

1000-1300

Неділя

Вихідний

23-26 липня 2019 року

Вівторок-п'ятниця

1400-1700

Субота

Вихідний

Неділя

Вихідний

27-31 липня 2019 року

Субота-середа

900-1800

01-03 серпня 2019 року

Четвер-субота

1200-1700

04 — 17 серпня 2019 року

Понеділок, середа, четвер

1400-1700

Вівторок, п’ятниця

1000-1300

Субота – неділя*

Вихідний

Cвяткові дні

Вихідний

 

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

 

Етапи вступної кампанії

(вступники на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

01 липня 2019 року

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО

26 липня 2019 року, 18-00

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше

26 липня 2019 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 18.00 31 липня 2019 року

Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 17-00 06 серпня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

не пізніше 12.00 01 серпня 2019 року

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

07 серпня 2019 року


 

Конкурсний бал

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, 
 
де  П1,  П2  – оцінки  зовнішнього  незалежного оцінювання  або вступних  іспитів  з  першого та другого  конкурсних  предметів; П3  – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною  шкалою,  в  шкалу  100-200  (згідно  Додатку  5  до  Умов  прийому),  ОУ  –  бал  за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення). 
 
КБ = (0,5·Мат. + 0,2·Фіз. (Ін.мова) + 0,2·Укр.мова + 0,05·БА + 0,05·Дб)·ГК·СК, все в межах 200 балів.
БА бал атестату;
Дб – додатковий бал слухача підготовчих курсів КПІ або призера всеукраїнських олімпіад;
ГК – галузевий коефіцієнт 1,03 (для першого пріоритету);
СК – сільський коефіцієнт, для абітурієнтів зареєстрованих у сільських населених пунктах і здобули освіту на їх території у рік вступу.
 
 
Телефони "гарячої лінії": +38(066) 511-94-09
 
Кафедра АТЕП у Фейсбуці: https://www.facebook.com/atep.kpi.official/
 
Кафедра АТЕП у Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrwLO1kVBlxU8o3NdzRD5hQ/featured
 
Телефон кафедри: +38(044) 204-80-85
 
Адреса вібіркової комісії: 15 корпус КПІ, аудиторія 97.
 
 
 
 
 

fb vk youtube

Автоматизація Теплоенергетичних Процесів / Теплоенергетичний факультет НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Контакти

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 6.

8-й поверх навчального корпусу №5.

044 204-80-84 (85)


Інтерактивна мапа: