Кафедра АТЕП / Про кафедру / Спеціальності /

Підготовка бакалаврів

На кафедрі проводиться підготовка бакалаврів спеціальності 151 "АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ" за наступними спеціалізаціями:

Автоматизоване управлiння технологiчними процесами       /завантажити файл/
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва  /завантажити файл/

Також проводиться набір на заочну форму навчання. 

Обсяг навчання бакалаврів - 240 кредитів, які розподіляються по циклам підготовки наступним чином:

 • гуманітарна та соціально-економічна підготовка - 24 кредитів;
 • природничо-наукова підготовка - 50 кредитів;
 • професійна та практична підготовка - 97,5 кредитів;
 • дисципліни базової підготовки - 68,5 кредитів.

Відповідно до робочих навчальних планів на кафедрі є всі навчальні та робочі навчальні програми дисциплін. Також в повному обсязі студенти забезпечені навчальною літературою, контрольними завданнями, завданнями на самостійну роботу, методичними вказівками щодо виконання лабораторних робіт, курсових проектів і робіт, бакалаврської та магістратській робіт.

 

Зростає рівень індивідуальної підготовки студентів, в тому числі відповідно до потреб регіону, і окремих підприємств, куди відбувається розподіл випускників. Для цього на кафедрі існують такі напрямки:

 • комп'ютерні технології проектування систем автоматизації;
 • автоматизовані тренажерні комплекси;
 • алгоритмічне і програмне забезпечення автоматичних систем управління технологічними процесами (АСУ ТП).

 

Для підвищення ефективності роботи кафедра здійснює ряд організаційних заходів, до яких відносяться:

 • посилення професійно-орієнтованої та наскрізної комп'ютерної підготовки за рахунок оновлення та введення нових дисциплін (сучасні комп'ютерні технології, облік теплоспоживання, бази даних);
 • використання сучасних підходів при оволодінні вміннями і навичками комп'ютерного проектування на базі розробок кафедри і сучасних програмно-технічних засобів (за останні 5 років всі дипломні проекти виконувалися з використанням ПЕОМ та елементів САПР);
 • використання дисплейних тренажерів для закріплення навичок управління та ідентифікації технологічних об'єктів, розрахунків САУ;
 • розподіл на місця виробничої та переддипломної практики відповідно до цільових договорами на підготовку фахівця і ініціативних домовленостей з керівництвом провідних підприємств і організацій Мінпаливенерго та інших міністерств;
 • виконання реальних курсових робіт, проектів та дипломних проектів за тематикою вищеназваних підприємств, організацій (частка таких проектів становить близько 80%);
 • контроль і управління з боку кафедри процесами профорієнтації та розподілу;

 

Кафедра веде постійну роботу з надання допомоги в працевлаштуванні випускників спеціальності. Відсоток запитів на випускників за останні роки становить не менше 120-130%. В той же час спостерігається тенденція зниження відсотка підготовки фахівців за рахунок підприємства і збільшення числа контрактів на навчання з фізичними особами.

fb vk youtube

Автоматизація Теплоенергетичних Процесів / Теплоенергетичний факультет НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Контакти

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 6.

8-й поверх навчального корпусу №5.

044 204-80-84 (85)


Інтерактивна мапа: