Кафедра АТЕП / Абітурієнтам /

Спеціальність 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Автоматизація – це найстаріша галузь IT.

Ми були першими і зараз є основою для модернізації Країни.

 

 

Що є суттєвим і важливим в нашій спеціальності? Відповідь – прагматизм нашої спеціальності, який полягає в постійному оптимальному поєднанні класики і сучасності. Саме це і відображається в назві нашого бакалаврату – «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології».

Автоматизація технологічних об’єктів – це інженерна класика. Основа нашої спеціальності – автоматизація технологічних процесів. Процеси тепло- і масообміну – основа всіх промислових технологічних процесів і виробництв. Автоматизація – обов’язкова умова ефективної і безаварійної експлуатації теплоенергетичних агрегатів (технологічних об’єктів управління – ТОУ).

 

На кафедрі здійснюється підготовка професіоналів за спеціальностю «151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» та такими спеціалізаціями:

-       Автоматизоване управлiння технологічними процесами

-       Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

За 4 роки навчання студент отримує диплом бакалавра , а далі — за 2 роки має змогу отримати диплом магістра і, за бажанням, продовжити навчатися для досягнення ступеня доктора філософії (PhD).

Навчання ведеться по збалансованим сучасним навчальним планам, які постійно оновлюються завдяки взаємодії з представниками промисловості, IT та бізнесу . На додаток до цього  наші студентимають змогу обирати область власних інтересів і «вести» її аж до захисту дипломного проекту.А допомагатиме в цьому ультрасучасне оснащення лабораторій та значний практичний досвід викладачів.

Промисловість гостро потребує спеціалістів такого фаху, про що свідчить 100% працевлаштування наших випускників, у багатьох випадках – навіть до завершення навчання.

Ми – в тренді!

Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології – це IndustrialRevolution4.0 на марші. Автоматизований Технологічний Комплекс (технологічний процес + автоматизована система управління) – це кібер-фізична система на SmartFactory.

Вічний прагматизм спеціальності «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» – постійне оптимальне поєднання класичної автоматизації і сучасних комп’ютерних технологій.

Викладачі, науковці і студенти старших курсів кафедри АТЕП активно теоретично і практично підтримують ідеї Industrial Revolution 4.0 та Computer Science for All Initiative і цілеспрямовано сприяють впровадженню їх в навчальний процес кафедри на рівні лекцій, лабораторних робіт і комп’ютерних практикумів.

Кафедра АТЕП свідомо і цілеспрямовано просуває в Україні ідеї Industrial Revolution 4.0 та Computer Science for All Initiative.

Майбутнє буде таким, яким ми його бачимо.

Що таке АСУ?

АСУ – автоматизована система управління. Термін «автоматизоване управління» вказує на те, що людині дозволяється приймати якісь важливі рішення, які реалізуватиме система. Автоматичні системи управління – це системи, в яких управління здійснюється автоматично, тобто без участі людини. Щоб підкреслити відмінність автоматичного управління від автоматизованого, системи автоматичного управління називають САУ. В англомовній технічній літературі автоматизоване управління називається control(controlsystem), а автоматичне – automation(automationsystem).

Інтегрована АСУ масштабу підприємства (ІАСУМП) керує технологічними і бізнес-процесами всього підприємства.

АСУТП – АСУ технологічними процесами, наприклад, АСУТП котла, методичної печі, прокатного стану тощо. В англомовній літературі такі системи називають SCADA(SupervisoryControlAndDataAcquisition– супервізорне керування і збирання даних). АСУТП керує технологічними процесами технологічного агрегату.

АСУВ – АСУ виробництвом. В англомовній літературі такі системи називаються MES(ManufactoryExecutionSystem). АСУВ керує не технологічними процесами якогось конкретного агрегату, а керує матеріальними і енергетичними потоками між декількома агрегатами у межах цеху, департаменту тощо.

ОАСУ – організаційно-технічна АСУ. В англомовній літературі має назву ERP(EnterpriseResourcesPlanning– планування ресурсів підприємства). ОАСУ керує фінансовими та матеріальними потоками у масштабах усього підприємства.

BI– BusinessIntelligence– Бізнес-аналітика – системи промислової консолідованої аналітичної звітності. BI-системи є найбільш характерною рисою АСУВ; в той же час є частиною ОАСУ і АСУТП. Все частіше BI-система розглядається як окрема система і окремий рівень ІАСУМП.

І все це – сфера наших інтересів.

Особливості та переваги спеціальності

Наша спеціальність завжди є не молодою чи старою, а зрілою, так як вона оптимально сполучає класичну автоматизацію і сучасні технології управління. Автоматизація буде необхідна всюди і завжди, так як без неї технологічні об’єкти не можуть функціонувати. Автоматизація – це управління технологічним процесом людиною. Вчора інструментарієм управління, тобто автоматизації, були регулятори і реле. Сьогодні – комп’ютери і контролери, програмування і мережеві технології. Завтра, можливо, – експертні системи, роботи і машинне бачення. Але завжди це буде автоматизація з використанням сучасного інструментарію, яким ви, якщо закінчите кафедру АТЕП, будете професійно володіти.

Прагматизм вибору нашої спеціальності полягає в тому, що: по-перше, наші спеціалісти завжди знайдуть собі роботу на будь-якому підприємстві, де є теплоенергетичні процеси; по-друге, ця робота завжди буде цікавою, так як вона завжди буде сучасною за своїм інструментарієм; по-третє, наші спеціалісти зможуть успішно працювати в будь-яких інших і найбільш сучасних галузях промисловості, так як вони теоретично і практично володіють сучасними комп’ютерними технологіями.

Чим ми особливі? Тим, що для наших спеціалізацій характерні:

-       сучасність- поєднання класичних інженерних знань та ультрасучасних IT-трендів й комп'ютерних технологій

-       універсальність- можемо спеціалізуватися саме в тій області, яка до душі; запросто можемо в будь-який момент змінити спеціалізацію, якщо набридне поточна

-       затребуваність- зараз без автоматизації не обходиться жодне виробництво, тому високооплачуваної роботи вистачить всім

-       мобільність- спеціалісти не прив'язані до конкретного виробництва або тех.процесу, можуть безболісно змінювати місце роботи

-       прогресивність- ми  створюємо та впроваджуємо нові технології, і чим більше спеціаліст цікавиться ними, тим більше в ньому зацікавлені роботодавці

 

Спеціалізації спеціальності

 

Професіонал повинен знати трішки про все і досконало – про щось одне. Так от спеціалізація – це область інтересів, де наші спеціалісти показують себе краще за всіх, у якій досконало розуміються.

 

Спеціалізація «Автоматизоване управлiння технологічними процесами»

Вже понад півстоліття кафедра випускає спеціалістів цього профілю. Півстоліття ми слідкуємо за найсучаснішими трендами, щоб спеціальність залишалась такою ж цікавою та потрібною, як і раніше. Кожне десятиріччя з'являються нові засоби автоматизації, засновані на новітніх технологіях і сучасному інженеру потрібно швидко освоювати їх в нашому мінливому світі. Випускники, які обирають цю спеціалізацію, спроможні виконувати дослідницькі і проектні роботи по створенню систем автоматизації та управління на базі мікроконтролерної техніки, розробляти програмне забезпечення, а також проводити монтаж, налагодження та обслуговування діючих систем автоматизації. Для спецііалізації характерна більша націленність в дослідження, проектування, впровадження та експлуатацію систем управління технологічними процесами. Без них не запуститься жоден сучасний промисловий об’єкт і не здадуть в експлуатацію ні один бізнес-центр, розважальний комплекс чи розумний будинок.

Зміст підготовки наших випускників охоплює:

1.Фундаментальні інженерні знання.

2.Всі аспекти автоматизації промислових об'єктів, які викладаються в дисциплінах:

-       теорія автоматичного управління;

-       автоматизація технологічних процесів;

-       технологічні вимірювання та прилади;

-       технічні засоби автоматизації;

-       технології "розумного будинку";

-       програмно-технічні комплекси автоматизації.

3.Значну підготовку з програмування в дисциплінах:

-       мов програмування (С, C++);

-       бази даних, SQL;

-       технології програмування в АСУ ТП;

-       інформаційно-керуючі системи SCADA,MES.

 

Спеціалізація «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»

 

Спеціалізація нова і фактично сформувалася протягом останнього десятиріччя у відповідності до сучасних вимог промисловості.

З цією спеціалізацією випускники спроможні виконувати дослідницькі і проектні роботи по створенню систем автоматизації та управління на базі мікроконтроллерної техніки, проводити налагодження та обслуговування діючих систем автоматизації, програмувати як засоби автоматизації, так і їх інформаційне поле. Спеціаліст за даним фахом – це програміст високої кваліфікації, спроможний вирішувати різні задачі створення програмованих систем найвищого рівня складності.

Для спеціалізації характерна більша спрямованість на розробку та програмування систем управління технологічними процесами та мобільних вбудованих систем.

Зміст підготовки випускників цієї спеціальності охоплює:

1. Фундаментальні інженерні знання.

2.Значну підготовку з програмування в дисциплінах:

-       мови програмування (С, C++, C#,Erlang,Javaта інші мови);

-       бази даних, SQL;

-       програмування систем реального часу;

-       програмування в операційних системах Windows/Unixта ін.;

-       програмування інформаційних та керуючих систем SCADA, MES, CRM, ERM;

-       комп'ютерні мережі та операційні системи.

3.Всі аспекти автоматизації промислових об'єктів, які викладаються в дисциплінах:

-       теорія автоматичного управління;

-       автоматизація технологічних процесів;

-       технологічні вимірювання та технічні засоби автоматизації;

-       програмно-технічні комплекси автоматизації;

-       створення промислових та територіально - розподілених інформаційних мереж на основі сучасних технологій та шин.

fb vk youtube

Автоматизація Теплоенергетичних Процесів / Теплоенергетичний факультет НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Контакти

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 6.

8-й поверх навчального корпусу №5.

050 620-32-42, 097 063-72-57

044 204-80-84 (85)


Інтерактивна мапа:

Ваше повідомлення збережено.

Мы відповімо на нього найближчим часом.

OK

Нажаль виникла помилка сервера.

Будь-ласка, спробуйте інші канали зв'язку.

OK